Maite Salord

Escriptora

Escriptora, professora i política

Al meu compte de Twitter em present així: escriptora, professora i política. Per aquest ordre. Per què? Segurament perquè, de manera conscient o no, em vaig definir seguint la lògica temporal de la meva dedicació a cadascuna d’aquestes facetes de la meva vida. Per entendre’ns, escriptora ho he volgut ser des que tenc memòria i ho seré sempre; professora, fins que em jubili, i encara m’hi queden uns quants anys; i política en actiu, sens dubte, és  la que tindrà un recorregut més curt.

La veritat és que m’he dedicat a totes elles de l’única manera que sé fer les coses, amb un compromís total i absolut, malgrat els errors que hagi pogut cometre pel camí. I, en contra del que molta gent es pensa, jo som una, amb virtuts i defectes, i és aquesta persona la que es pot intuir a les pàgines de les meves novel·les o la que explica Ausiàs March a les aules o la que intenta tirar endavant un projecte complex dins un despatx. Ordre, claredat, rigor i, sempre que sigui possible, un toc d’ironia perquè, amb un somriure, les coses surten millor, podrien definir la meva manera “ideal” de fer feina. La realitat, de vegades, va per un altre camí, ja ho sabem.

M’agrada, la gent. Sempre he pensat que les persones som un misteri apassionant i complicat. A les terminals dels aeroports, dins l’autobús, pels carrers atapeïts de les grans ciutats, no puc evitar demanar-me quina història amaga aquella gent que va i ve davant dels meus ulls. I, com que no ho puc saber, m’ho imagín. Cada setembre, comença una nova aventura apassionant, la de descobrir aquelles aules carregades de cares expectants disposades a posar-te a prova -i tu a ells!-, en un recorregut de nou mesos que, de vegades, va més enllà. I, si una cosa et permet la política és treballar per la gent, dur a terme propostes amb el convenciment que milloraran la societat en què vivim i, a la vegada, m’ha ofert la possibilitat de conèixer persones que mai hauria conegut i de les quals he après molt. Tot plegat, un luxe.

Escriptora, professora i política. Per aquest ordre. Durant molts anys, van ser ocupacions compatibles. Des de fa dos anys i mig, no ho són. La dedicació política m’ha tret de les aules i ha deixat l’escriptora reduïda a la mínima expressió, mai més ben dit. Però, cada cosa té el seu moment. La clau és fer-ho amb il·lusió, amb entusiasme. Construir una història. Compartir coneixements amb els més joves. Projectar propostes de futur per a Menorca. I tots ens coneixem les il·lusions i els enyors.

(Autora de la imatge Mercè Rodoreda)

Crònica d’un Ple XXX. Traspàs de Promoció turística.

A la darrera sessió plenària del Consell Insular de Menorca, el PP em va interpel·lar sobre el traspàs de Promoció turística que es farà efectiu en els propers mesos. L’argument del PP és que la dotació no és suficient quan la realitat ens diu que la proposta actual augmenta gairebé en un 28% la que ens va fer el senyor Bauzá i que es va rebutjar, aquesta sí, per insuficient. Els nombre que vaig donar durant el Ple són prou clarificadors, per qui ho vulgui entendre. Aquí els teniu.

La proposta del PP del 2015 partia de 5,3M€ de cost efectiu de les competències als quals afegia 6M€ addicionals. A Menorca, del global, li corresponia un 16,8%. La proposta actual valora en 6,7M€ el cost efectiu i n’afegeix 7M€ addicionals dels quals a Menorca li correspon un 17,23%. Per tant, la proposta actual no només augmenta el cost efectiu del traspàs en 1,5M€ i les partides addicionals en 1M€ sinó que, a més, augmenta el percentatge de Menorca.

Així, la millora respecte la proposta del PP és evident: augmenta un 27,7% més respecte la del 2015. En aquest sentit, hem de destacar que la proposta del PP partia de 900.000 el primer any, quantitat a la qual s’afegia 300.000 el segon i 300.000 el tercer, fins arribar a 1,5 M el darrer any (2018). Tanmateix, a partir del 4t any, hauríem tornat als 900.000€ perquè, segons informe jurídic d’hisenda, les aportacions addicionals de 300.000 no es consolidaven. Per tant, passat el període transitori hauríem tornat als 900.000€. Aquesta era la proposta real del PP.

Així, Menorca passa dels 900.000€ inicials del PP a 1,5M€ actuals, als quals s’ha d’afegir la quantitat no condicionada de 250.000€ anuals que, en paral·lel a la negociació del traspàs, el Consell Insular de Menorca ha acordat amb el Govern a través de la Llei de finançament dels consells, i que es dedicaran a posar en marxa la promoció turística des de Menorca. Per tant, la dotació real que aportaria el Govern seria de 1.750.000€ a través d’aquestes dues vies de finançament. Cal destacar que els 250.000€ que arriben a través de la millora de la Llei de Finançament estan assegurats anualment i, per tant, augmenten el percentatge de la dotació econòmica que rebrà el Consell Insular de Menorca a partir del 2018.

Pel que fa al percentatge, hem de dir que a l’actual proposta s’ha inclòs la variable de “territori protegit” que el 2015 no es tenia en compte i que afavoreix clarament Menorca i, per tant, compensa altres variables no tan favorables com pot ser la de població.

Finalment, ha de quedar clar que el Consell Insular de Menorca no augmenta els fons propis dedicats a la promoció turística: el que fa és mantenir la partida que fins ara s’hi venia dedicant, la qual cosa assegura que es podrà dedicar a promoció turística un mínim de 3M€, cosa que el PP ens havia demanar que féssim i que, ara que ho feim, critica!

Aquesta quantitat de 3M€ s’ha de valorar dins el context del pressupost de Promoció turística per a totes les Illes de l’Agència de Turisme Balear per al 2017, que és de 6,3M€. Per tant, és una xifra que permet començar a treballar en una promoció diferenciada de Menorca amb prou garanties, que és el que volem fer, sempre de la mà dels sectors implicats. I quan se’ns demana que intentem millorar-la, la nostra resposta només pot ser la que donaríem en qualsevol situació en què ens trobàssim: si durant els tràmits finals del traspàs es pot aconseguir alguna millora, per petita que sigui, evidentment, la lluitarem. Ara bé, augmentar un 28% la proposta del PP del 2015 ens sembla que és ja una millora importantíssima i innegable. Sens dubte, un bon acord.

Per tant, en aquests moments, el que estam fent és treballar de valent per poder assumir aquestes competències, que fa tant de temps que esperam a Menorca, amb totes les garanties d’èxit possible. Amb ganes, amb il·lusió i molt conscients de l’enorme responsabilitat que implica poder decidir del tot la nostra pròpia promoció, promoció que passa per continuar insistint en aquells valors naturals, culturals, gastronòmics… que ens fan una destinació diferent i atractiva.

Crònica d’un Ple XXIX. Connexions Menorca-Regne Unit

 

Com tots ja sabeu, la fallida de la companyia aèria Monarch, a finals d’estiu, ha deixat Menorca sense connexions directes, a l’hivern, entre l’illa i el Regne Unit. Es tracta, no cal dir-ho, d’una notícia molt negativa que, des de l’administració i el sector privat treballam, des del primer moment, per solucionar. Aquest fet, va ser motiu d’una pregunta del PP en la darrera sessió plenària del mes d’octubre. Aquí teniu la meva resposta.

Entre les primeres actuacions que es van dur a terme, voldria destacar la reunió convocada a la seu del Consell en què es va validar la decisió de la Fundació Foment del Turisme de Menorca d’obrir vies de negociació amb diferents companyies amb vistes a cobrir la ruta Menorca-Londres aquesta temporada d’hivern. En aquest sentit, cal dir que tots aquests contactes s’han fet i que hem trobat una bona predisposició per la seva part.

D’altra banda, l’Oficina Espanyola de Turisme a Londres i, sobretot, el seu subdirector ens ha ajudat a l’hora de fer gestions i contactes per trobar una solució satisfactòria a la problemàtica creada per la fallida de Monarch a Menorca. A més, el Govern de les Illes Balears va convocar el Comitè de Rutes per tractar, també, aquest tema i a dut a terme contactes per la seva banda.

En aquests moments, estam valorant tota la informació i analitzant quina és la millor fórmula per resoldre la situació. L’objectiu és que la solució tengui continuïtat en el futur.

És fonamental recuperar la connexió de Menorca amb el Regne Unit durant l’hivern per consolidar el ritme d’arribades fora dels mesos de juny, juliol i agost (un 39,2%) i per oferir als residents una millor connectivitat tot l’any. Aquest és l’objectiu.

Següent »