Maite Salord

Escriptora

CIME-1024x683

En el Ple del Consell Insular de Menorca del mes de novembre, es van aprovar tres propostes de l’equip de govern relatives a cultura, canvi climàtic i participació ciutadana.

La primera va ser declarar l’any 2017 com Any Pasqual Calbó i Caldés (Maó, 1752-1817), en el 200è aniversari de la mort de l’insigne artista menorquí. La voluntat del  Consell Insular de Menorca és reconèixer la seva valuosa i variada obra cultural com a pintor, autor de tractats científics i projectista d’obres arquitectòniques. És per açò que, a més, vam aprovar crear la Comissió de l’Any Pasqual Calbó que tindrà per objecte l’elaboració de propostes i la coordinació de les activitats que es duguin a terme en el marc de l’Any.

Pel que fa al canvi climàtic, vam acordar l’adhesió del Consell a la campanya “29N, Menorca Marxa pel Clima. De casa a París”, amb la voluntat de contribuir a la conscienciació de la societat menorquina de l’abast real del canvi climàtic, i vam animar el poble de Menorca a participar activament en les activitats que es van dur a terme en el marc d’aquesta campanya.

Finalment, es van nomenar els tres membres de la Comissió de Greuges, òrgan comissionat pel CIM que té la funció d’atendre les queixes de totes les persones o d’entitats i associacions de la societat civil que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació del Consell Insular de Menorca. Vetlla, també, pel seu bon funcionament i actua, per tant, com a supervisor i col·laborador, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. Els tres síndics han estat escollits per unanimitat per tots els grups polítics i exerciran la seva funció amb objectivitat, llibertat de criteri i independència, i de forma altruista i sense cap tipus de remuneració per part de l’administració.

Per la seva banda, l’oposició, bàsicament, va continuar insistint en les crítiques a l’impost turístic (tot i que ja vol opinar sobre en què s’ha d’invertir!) i en cantar les bondats de la Norma Territorial Transitòria, que desvirtua el model territorial de Menorca que dibuixa el Pla Territorial Insular. En fi, res de nou.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari