Maite Salord

Escriptora

Arxiu de la categoria 'Activitat política'

Consell Insular de Menorca: nova etapa

 

Aquí teniu la intervenció que, com a portaveu del Grup Més per Menorca al Consell Insular, vaig fer ahir a l’acte de presa de possessió dels nous consellers i conselleres i de la nova presidència. La  fotografia que l’acompanya és d’algunes de les persones que integren el projecte de Més per Menorca i que ahir ens van voler -i van poder!- acompanyar. Moltes gràcies!

“En primer lloc, voldria felicitar tots els consellers i conselleres per la seva elecció i, especialment, a Susana Mora, per haver reunit els suports necessaris per ser elegida per presidir aquest Consell Insular de Menorca durant els pròxims quatre anys, suports entre els quals ha comptat amb els tres vots imprescindible dels consellers de Més per Menorca.

I açò és així perquè l’acord de governabilitat al qual s’ha arribat dibuixa un govern de futur, plural, progressista i menorquinista, dins l’estructura del qual Més per Menorca podrà continuar amb la feina iniciada els darrers quatre anys i consolidar projectes beneficiosos per l’illa, desenvolupant els compromisos més importants del nostre programa electoral.

La nova etapa que avui començam és només un punt i a part a la feina feta fins ara. Potser, fins i tot, ni açò: un punt i coma –una pausa breu- només per agafar l’alè necessari per reprendre, amb il·lusió i responsabilitat, els reptes que tenim damunt la taula i que es podrien resumir en una frase: Menorca serà sostenible o no serà, i açò implica economia diversificada; protecció del territori i transició energètica; cohesió social i equitat;  i educació i cultura a l’abast de tots els ciutadans.  Perquè ens hi jugam el futur.

Menorca, idò, necessita d’un govern fort que, des de la suma dels partits que l’integren, pugui donar resposta a allò que els ciutadans han demanat i no defalleixi en l’exercici del paper que ha de tenir el Consell Insular com l’autèntic govern de l’illa, i, per tant, com a primer defensor dels drets i els interessos de tots els menorquins i menorquines, especialment davant les altres administracions d’àmbit autonòmic, estatal i europeu.

En aquest sentit, com a presidenta, pot estar segura que comptarà amb el suport lleial dels càrrecs de Més per Menorca per tirar endavant l’acord programàtic subscrit, ambiciós i de futur, per a la nostra illa.

Moltes gràcies.”

L’educació base d’una societat pròspera i justa

 

Tenir un sistema educatiu excel·lent a l’abast de tothom és un dels eixos principals del projecte de Més per Menorca, conscients que els països més pròspers del món donen una importància cabdal a l’educació.

En aquests moments, els menorquins podem triar dos camins: el del retorn al passat, a les polítiques de conflicte amb la comunitat educativa, de menyspreu cap als docents, de precarietat, de criminalització i denigració de la llengua pròpia…; o agafar el camí que permeti avançar decididament cap a un model educatiu excel·lent perquè la societat sigui més pròspera i justa, cosa que implica igualtat d’oportunitats des de la primera etapa, reducció de ràtios, més possibilitats educatives, més i millor suport a les necessitats especials o impuls clar a la formació professional.

Durant aquest mandat, Més per Menorca ha estat al costat de la comunitat educativa contínuament: entre d’altres iniciatives, ha defensat satisfactòriament el model menorquí d’escoletes i ha impulsat la Comissió 0-3; ha defensat el Pacte Educatiu; ha reivindicat la necessitat de fer una llei educativa pròpia; ha impulsat el Col·legi de docents; ha exigit l’increment del pressupost educatiu per arribar als 1000 milions actuals; a través dels Acords per Menorca, entre Més per Menorca i el Govern de les Illes Balears, hem impulsat el nou centre integrat de formació professional d’hosteleria a Ciutadella, a l’antiga estació marítima del port vell; hem impulsat una profunda democratització del Consell Escolar de les Illes Balears, a través de la modificació de la Llei de consells escolars; els menorquins que estudien a Mallorca són tractats com a residents i no com a turistes en el transport a Palma, gràcies a la nova targeta ciutadana proposada per Més per Menorca, etc, etc.

Però tot açò no és suficient i, durant els pròxims quatre anys hem de continuar millorant el sistema educatiu de les Illes. En aquest sentit, defensarem un augment anual del 10% d’Educació, fet que permetrà, entre d’altres, reduir les ràtios a partir de les propostes dels centres i de les noves formes d’organització recollides en els seus projectes educatius. D’altra banda, continuant amb la feina que hem fet, des del Consell Insular de Menorca, d’impuls d’un model d’escoletes de qualitat, assumim com a pròpies les recomanacions del sector 0-3 i ens comprometem a posar-les en marxa durant els propers anys.

Finalment, proposam més places i més diverses de Formació Professional per millorar les expectatives professionals dels joves i perquè les empreses disposin de personal qualificat que els permeti ser més competitives. A més a més, per preveure i avançar-nos al futur, defensarem l’elaboració del Mapa de la formació professional de les Illes Balears que, amb la col·laboració de patronals, sindicats, associacions professionals i la Universitat, ha d’establir les necessitats formatives per als propers anys en aquest camp.

Com va dir Mandela, “l’educació és l’arma més poderosa per canviar el món” i, convençuts com estam que és així, tenim molt clar que l’educació ha de ser una prioritat perquè és la millor garantia del nostre benestar. No hi ha millor inversió que l’educació.

 

 

Menorca, destinació turística única

 

En uns anys en què les polítiques a curt termini van canviar la fesomia de tantes destinacions turístiques, Menorca va saber mantenir el rumb, el camí correcte que fa que avui, després de 25 anys de la distinció de Reserva de la Biosfera, sigui un exemple d’harmonització de l’activitat econòmica, la cohesió social, l’impuls cultural i la preservació del medi ambient.

En aquest context, un sector econòmic com el turisme, amb tanta importància a un territori, s’ha de planificar i gestionar en favor de l’interès general perquè sigui  positiu. Per açò, hem de defugir el model de turisme low cost i la idea de competir en preus amb mercats emergents. La Menorca que volem és una destinació turística única, en detriment del model de turisme de masses.

És per açò que vam aplaudir la posada en marxa de l’Impost de Turisme Sostenible perquè els nostres visitants col·laborin en el manteniment del medi ambient del destí, de les nostres infraestructures, del paisatge i del territori perquè és un impost que es reinverteix en el producte turístic, que ens permetrà, a la llarga, millorar la nostra competitivitat. Els fons que es recaptin suposaran un impuls a un nou model turístic: un model sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental.

Durant aquest mandat, s’ha fet realitat una demanda històrica: Menorca té les competències de promoció turística transferides, cosa que ens possibilita prendre les decisions de forma autònoma sobre quina és la imatge i la comunicació a l’exterior que es vol fer de l’illa. La diversificació de productes turístics (sol i platja però també patrimoni, gastronomia, esport…), la desestacionalització, la millora de la connectivitat i la qualitat han de ser els nostres objectius.

Així, és fonamental crear una marca identificable i lligada a l’illa Reserva de Biosfera, relacionada amb els seus principals atractius turístics fora de la temporada dels mesos d’estiu (ambientals, patrimonials, esportius, culturals, gastronòmics…), amb la voluntat de crear un producte de qualitat, diferenciat i que ens ajudi a situar Menorca, encara més, en el mapa turístic.

D’altra banda, hem aconseguit que Menorca tengui la competència en promoció turística i ara apostam, també, per gestionar des de Menorca l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), per destinar aquests recursos a la millora del medi ambient i la qualitat turística, conscients que la seva gestió ha de ser més eficient.

Finalment, és clau continuar treballant per aconseguir un transport aeri que allargui la seva operativitat durant tot l’any i que connecti Menorca amb més destinacions. Les vies de comunicació i de cooperació amb les companyies aèries es reforçaran amb l’objectiu que es mantenguin les línies operatives al llarg de tot l’any amb les principals destinacions, com ja s’ha fet amb Londres durant aquest mandat, amb molts bons resultats.

 

 

 

 

 

Següent »