Maite Salord

Escriptora

Arxiu de la categoria 'Activitat política'

Els camins, una xarxa al servei de tota la societat

Els darrers dos anys i mig, el Consell Insular de Menorca, de manera coordinada amb els ajuntaments de l’illa, treballa per arribar a fer realitat el Catàleg de camins públics perquè estam convençuts que els camins públics són una xarxa que hem preservar i fomentar, no només com a infraestructures per satisfer necessitats de comunicació pròpies i específiques del món rural, sinó com a infraestructures al servei de tota la societat per garantir, entre d’altres, activitats d’excursionisme o senderisme.

Des del 2015, l’actual equip de govern s’ha marcat com una tasca prioritària la feina d’elaboració d’un Catàleg de camins públics que reculli la feina que ja s’havia començat de recopilació d’informació dels diferents camins rurals de l’illa, per la qual cosa s’ha creat una base de dades que inclou informació de denominació dels camins, tipologia, ús i titularitat, entre d’altres. Per elaborar-lo, es va demanar un informe sobre aspectes jurídics i metodològics a l’advocat Josep Massot, persona amb una àmplia experiència sobre aquest tema a Mallorca.

És competència dels ajuntaments incloure els camins públics en l’Inventari de Béns Municipals. La llei estableix l’obligació de dur a terme aquest inventari i la seva actualització. Igualment, les servituds públiques de pas també són inscriptibles, amb els mateixos requisits que per als camins. La primera passa en aquest sentit, és l’elaboració del catàleg de camins, que no és més que un informe o treball d’investigació intern de l’ajuntament per tal de definir quins camins del seu terme municipal compleixen les condicions per a esser inclosos a l’Inventari de Béns Municipals.

Així, de la suma d’aquesta feina feta pels ajuntaments tindríem aquest Catàleg de camins públics de Menorca. I per poder coordinar tota aquesta feina amb els ajuntaments i amb les entitats que treballen en la recuperació de camins, també s’ha creat una Comissió de Camins que es reuneix periòdicament i, d’altra banda, i paral·lelament a l’elaboració del Catàleg, s’ha treballat en els casos de camins tancats, amb l’objectiu de garantir-ne el lliure pas, com és el cas, ara, del Camí d’en Kane en el tram de Binimoti a Ferreries o el camí de Binigaus des Migjorn.  La col·laboració del Consell ha consistit a aportar assessorament jurídic per permetre traçar un camí de defensa de la titularitat pública d’aquests camins per donar resposta a una demanda col·lectiva que és, com he dit abans, el seu lliure pas.

Una altra de les actuacions que ara estam duent a terme amb els ajuntaments és la signatura de convenis  (ja s’ha aprovat el primer amb Ciutadella i ara aprovarem els de la resta de municipis) perquè som conscients de les dificultats financeres que tenen per dur a terme aquests treballs per a l’elaboració del catàleg de camins públics.

En aquest sentit, m’agradaria destacar que el Consell Insular de Menorca va presentar a l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) el Projecte de gestió i recuperació del Camí de Cavalls que vam encarregar al Doctor en Geografia i en Geologia, Xisco Roig i en el qual ja vam incloure una partida amb l’objectiu que ajudés a l’elaboració d’un catàleg de camins públics, per tal de, en el futur, poder disposar d’una xarxa de camins que es complementi amb el camí de cavalls també amb l’objectiu d’evitar-ne l’erosió.

Finalment,  voldria comentar una darrera actuació que hem duit a terme i que és sumar-nos a la iniciativa legislativa referent als camins rurals que impulsa el Consell Insular de Mallorca: Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca amb l’objectiu derealçar el valor de l’extensa xarxa de camins públics de Mallorca, regulant les diferents realitats que els afecten i establint els mitjans adequats per defensar-los i garantir-ne la protecció”, iniciativa similar a la que, en el seu moment, va dur a terme el Consell Insular de Menorca amb la Llei del Camí de Cavalls. Per açò, vam valorar de forma positiva aquesta iniciativa i vam considerar que seria molt important que es generalitzés la llei a totes les Illes Balears, donat que va completament en la línia de la política que s’està impulsant a Menorca.

Com es pot veure, la feina que s’està fent, és molta, ben conscients que encara ens queda un bon camí a recórrer i que, aquest, no sempre és fàcil: en primer lloc, perquè les administracions treballen el tema dels camins amb una estructura organitzativa poc definida (és un tema transversal que abraça a més d’un departament i avançar depèn, moltes vegades, de la implicació de tècnics i polítics) i el repte és, de cara al 2019, capgirar aquesta situació; i, en segon lloc, perquè en molt casos estam en mans dels jutges, cosa que endarrereix la resolució de problemàtiques de les quals fa anys que rallam.  Però continuam amb ganes i, a poc a poc, i amb l’ajut imprescindible de les entitats implicades, estic convençuda que el que avui són reptes ben prest seran realitats.

Clot i bony (VII). Amagant la transparència de les dades

 

No ho entenc. No entenc el “Pont i Cova” del diari Menorca d’avui titulat “Los funcionarios, en el disparadero”. I açò, dona inquieta com som, ja us podeu imaginar que em preocupa molt: resulta que ahir, arran de les denúncies del GOB sobre diverses contractacions de l’època del PP, es publicava un editorial titulat “La carretera no debe utilizarse como arma de descalificación política” i, avui, l’editor dedica la seva homilia dominical a fer justament el contrari. Incomprensible. L’única explicació que se m’ocorre és que ahir no sabia que el PP amenaçaria de demandar l’actual equip de govern per paralitzar les obres i, és clar, no es tracta de contradir el partit dels 900 imputats. Però segurament m’equivoc.

Tanmateix, el que més dubtes em genera de tot l’escrit és que un periodista apel·li a la llei de protecció de dades per criticar la informació sobre els contractes que divendres  va compartit el GOB amb l’opinió pública. I els dubtes que em genera són importants:

1) Desconeix l’editor del Menorca que hi ha una llei de transparència que obliga a fer públics tots els contractes de l’administració?

2) Desconeix l’editor que la informació sobre aquests contractes fa mesos que està penjada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca?

3) Subscriuria, l’editor del Menorca la frase lapidària de l’excel·lent pel·lícula “Los archivos del Pentágono”: “La premsa ha de servir els governats i no els governants”?

D’altra banda, l’editor s’equivoca en un parell de qüestions. La primera, l’equip de govern, des del moment que un jutge  va dir que, dels aproximadament 52.000€ que havia pagat el Consell en la defensa del contenciós interposat pel GOB, només uns 9.000 estaven plenament justificats, va començar a analitzar tota la documentació, tal i com li correspon fer, sense necessitat de muntar cap comissió d’investigació.

El segon error és ben poc innocent: apunta contra els funcionaris (?) i, en concret, contra l’actual conseller de Mobilitat, zelador d’explotació i trànsit en època del PP, per demanar-li responsabilitats en tot aquest embolic de contractacions. I dic que és ben poc innocent perquè l’editor sap perfectament que la feina que feia era, bàsicament, vetlar per l’estat de la carretera, sense cap relació amb contractes d’obres ni defenses jurídiques. I, si açò és tan evident, per què insisteix a anar per aquest camí?

Com podeu veure, necessit moltes explicacions per treure’m aquest desfici que no em deixa viure des que he llegit el “Pont i Cova” d’avui. Mentrestant, i per acabar, només em resta esperar amb emoció continguda la querella que el PP diu que ens posarà per haver paralitzat les obres de la carretera. Us ben assegur que aquest serà un camí ple de clots i bonys… i qualque forat ben fondo.

Crònica d’un Ple XXXI. Pressupost 2018

El mes de desembre, com és habitual, el Consell de Menorca va celebrar dos plens, el primer, el de pressupost. Aquí teniu les grans línies de les conselleries que gestiona Més per Menorca.

CULTURA I EDUCACIÓ

Entre 2016 i 2018, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat pràcticament tots els recursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la cultura i el patrimoni per a l’equip de govern actual.

En el programa d’Educació, el Consell aposta per intensificar la col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa en dos àmbits: educació infantil i educació musical.

D’una banda, la prioritat continua essent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb l’increment de l’aportació per al sosteniment de la xarxa d’escoles infantils, l’augment de la dotació dels convenis amb els ajuntaments per becar l’escolarització d’infants de famílies amb baixos nivells de renda i la posada en marxa, dins el 2018, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, a través d’una iniciativa transversal dels departaments de Cultura i Educació i de Benestar Social del Consell, amb la participació d’altres agents públics i socials.

D’altra banda, i pel que fa a l’educació musical, el Consell incrementa un 40 % la partida destinada al conveni amb els ajuntaments per al sosteniment de les escoles municipals de música, amb una aposta orientada a la millora de les condicions contractuals del professorat d’aquests centres, autèntics puntals de l’educació musical a Menorca.

En matèria de patrimoni, el Consell Insular té previst invertir 355.000 € en la promoció de la candidatura i els treballs preparatoris del nou expedient de la Menorca Talaiòtica, una part dels quals seran aportats per la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears gràcies a un acord específic. L’objectiu és optar a la inscripció a la llista de patrimoni mundial amb garantia d’èxit durant els propers anys.

La importància, en aquest context, d’ampliar els coneixements sobre la Menorca Talaiòtica es reflecteix també en la quantitat destinada als ajuts a la investigació i conservació, que suma 190.000 €. Aquesta partida s’incrementa, per tant, un 40 % respecte al 2017.

El V Pla de gestió del patrimoni històric de Menorca compta amb una partida específica per a inversions programades de 120.000 €, que s’incrementa un 20 % respecte a l’any passat. Per altra banda, està previst emprendre grans actuacions sobre cinc béns patrimonials: el castell de Santa Àgueda, la torre de Rambla, la torre de Sanitja, Montefí i Torre d’en Galmés.

El cost d’aquestes actuacions és d’1.175.888 €, un 15 % del qual serà assumit pel Consell Insular, un 39 % a través d’una convocatòria del Ministeri de Foment i un 46 % a través de l’impost turístic. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic.

En l’àmbit de la creació cultural, destaca la consolidació de línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: posada en marxa del Pla de foment de les arts escèniques, continuació de les accions del Pla de suport als autors literaris de Menorca i, en l’àmbit musical, l’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca.

Es posaran en marxa, per altra banda, les convocatòries d’ajuts a les arts visuals i a la producció audiovisual. L’objectiu d’aquestes iniciatives és doble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina; de l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportació gens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, el pressupost del programa de promoció i creació cultural s’incrementa en un 28 % respecte al de l’any anterior.

PROMOCIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ LOCAL

El 2018 serà l’any del traspàs de les competències de la promoció turística al Consell Insular de Menorca, una reivindicació històrica que ens ha de permetre continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. Tot i que el pressupost no reflecteix la dotació del traspàs, perquè no es farà efectiu en començar l’any, sí que inclou la quantitat extra aconseguida a través de la Llei de finançament dels consells (250.000€) i que ens vam comprometre a dedicar a promoció turística.

Cal destacar la recuperació del conveni de les coves de Cala Blanca entre l’Agència de Turisme Balear (ATB) i el Consell Insular de Menorca, amb una dotació de 500.000€, 4000.000€ a càrrec del Govern i 100.000€ del Consell Insular de Menorca, conveni que permetrà donar continuïtat a la feina feta aquests dos darrers anys i impulsar-ne l’obertura. Així mateix, el pressupost d’enguany reflecteix la voluntat de donar continuïtat a les millores fetes a Llatzeret i, per tant, al compromís de l’equip de govern per rehabilitar i impulsar aquest espai emblemàtic de l’illa, d’extraordinari valor històric i patrimonial, tant per als menorquins com per als nostres visitants.

Pel que fa a l’àmbit de Cooperació Local, el Consell de Menorca continua exercint la seva tasca de suport als consistoris de l’illa a través del Pla insular de cooperació. La institució insular fomenta la col·laboració interadministrativa mitjançant l’assistència a les corporacions locals mantenint en tot moment l’equilibri territorial. L’any 2018, el Pla Insular de Cooperació Local estarà dotat amb 1.500.000 euros. Com aspecte particular d’aquest Departament, destaquem també la inversió a la Casa de Menorca de Barcelona, de 80.000 euros per a la rehabilitació de l’edifici.

El Servei Insular de Neteja de Platges i el Servei Insular d’Acollida d’Animals han passat enguany a dependre del Departament de Cooperació Local. Es preveu continuar oferint acolliment i alberg als animals abandonats i vagabunds; garantir les condicions higièniques i sanitàries dels centres i dels animals acollits, i donar-los atenció veterinària professional. La institució insular millorarà la infraestructura d’un servei molt sensible i que es duu a terme de manera mancomunada amb els ajuntaments. S’obren tres línies de convocatòries dirigides a les societats protectores d’animals i entitats en general que treballen pel benestar dels animals abandonats i vagabunds. La inversió del Consell en aquest àmbit serà de 191.815,25 euros Pel que fa al servei insular de neteja de platges, el Consell hi destinarà un total de 788.921,18 euros.

 MOBILITAT

En relació amb les actuacions a la xarxa viària, seguirem amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1, que comptarà amb un import de 7.000.000€, i continuarem amb el pla de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat de la xarxa viària, amb una inversió de 100.000€.

D’altra banda, mantenim el suport als ajuntaments per millorar la xarxa local i municipal per satisfer millor les demandes dels municipis, amb 300.000€ d’inversió.

Durem a terme les actuacions de millora i de recuperació del Camí de Cavalls i la revisió del seu pla especial, amb 215.000€ per a inversions.

El reforç de la conservació i manteniment de carreteres i camins tindrà un increment del 30% respecte a anys anteriors, amb una partida de 1.315.000€.

Pel que fa a transports, licitarem les noves concessions de transport regular de viatgers per carretera. Disposarem d’una partida per continuar les millores de les parades, seguirem amb les millores en l’estació d’autobusos de Maó i treballarem per dotar Ciutadella d’una estació d’autobusos. Conjuntament amb el Consorci de Transports de Mallorca anirem implantant millores tecnològiques per als usuaris i operadors del servei de transport regular. Coordinarem i assessorarem els ajuntaments per a la implantació dels taxis de set places i per homogeneïtzar tarifes a escala insular.

En relació amb el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles licitarem i adjudicarem el nou contracte de gestió de les estacions d’ITV de Menorca per als propers anys.

D’altra banda, continuarem reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i la revisió de l’OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s’adeqüi a les necessitats de la societat menorquina.

 

Següent »