Maite Salord

Escriptora

Arxiu de la categoria 'Activitat política'

Clot i bony (VI). El retorn.

Vaig encetar aquesta secció Clot i bony dia 11 de juliol de 2010 per sortir al pas d’unes “informacions” que el redactor en cap del llavors diari Última Hora Menorca, senyor Josep Pons Fraga, donava a la seva secció dominical del Pont i cova, secció que, des de la desaparició d’aquest mitjà a la nostra illa, ha passat al diari de tots els menorquins, l’entranyable diari Menorca. Ara, quatre anys després del darrer Clot i bony, em veig en l’obligació de recuperar aquesta irònica secció perquè les mentides per paràgraf del Pont i cova d’avui són dignes d’estudiar en una facultat de ciències de la (des)informació i, evidentment, sobrepassen la meva il·limitada capacitat d’autocontrol.

Comencem pel peu de foto que, una setmana més, conté quatre (ens superam dia a dia!) mentides en una única frase: 1) el batle des Migjorn va assistir a la Junta de batles però, com que va arribar tard, no surt a la foto; 2) una servidora no “assigna” llocs a les juntes de batles: cada mes se celebren a un municipi diferent i, per tant, en funció de l’espai, ens col·locam; 3) la vicepresidenta segona, Cristina Gómez, només va assistir per donar informació del primer punt de l’ordre del dia i, per tant, es va asseure al costat de la secretaria de la Junta, no “en posición de equilibrio inestable”, com feim sempre que ve algun convidat a explicar-nos temes de l’ordre del dia; 4) la senyora Gómez no podia fer cara de “supino cabreo” perquè no hi estava, en don fe, i molt manco pel lloc on li havia tocat asseure’s (altres preocupacions tenim, estimat meu!).

Passem ara al contingut del que diu de la Junta de batles que es va celebrar dijous a Sant Lluís. Per fer-ho curt, faré un llistat de les mentides:

1- Parla de “preocupación de los alcaldes menorquines por  el reparto de los fondos de la ecotasa”, cosa absolutament falsa: la senyora Sugrañes (curiosament, és l’únic que encerta el senyor Pons Fraga!), batlessa d’Alaior, al torn obert de paraules, va demanar si teníem informació del tema i una servidora va contestar, literalment, que prest en tindríem i que semblava que la cosa aniria bé per Menorca. L’única preocupada devia ser ella i, potser, només potser, hi va quedar més amb la meva resposta…

2- També va demanar, la senyora Sugrañes, altra vegada al torn obert de paraules, per la Norma Territorial Transitòria (NTT) però torna a ser fals que jo tiràs “balones fuera al señalar que que estos temas políticos no figuraban en el orden del dia”: vam parlar del tema i vaig constatar que, després de molts de mesos de tramitació i dos períodes d’exposició pública, la derogació de  la NTT havia estat informada favorablement feia dos dies a la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme (CTAU), pas previ a l’aprovació per Ple, i que, per tant, plantejava un tema en el lloc i en el moment equivocat. Va parlar dels famosos projectes que quedarien penjats amb aquesta derogació, projectes que estic convençuda que seria molt interessant conèixer en profunditat, sobretot, qui els assessora, però no els va concretar. Per quan un reportatge d’aquest tema al Menorca?

3- “Ambas cuestiones fueron planteadas por la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, que encontró el apoyo y la comprensión de otros primeros ediles, interesados, lógicamente, en la repercusión que tendrán para sus respectivos municipios”. I jo em deman: quins batles li van donar suport?;  té el senyor Pons Fraga el do de la invisibilitat i assisteix, en forma de fantasma, a les Juntes de batles? Perquè no em puc creure que cap dels batles i batlesses assistents jugui tan brut de filtrar informacions falses i tendencioses a la premsa, sincerament.

4- El títol del Pont i cova d’avui és “Las cuestiones que no se debatieron” i, en aquest sentit, vull recordar que l’ordre del dia de les Juntes de batles es fan amb les propostes que arriben dels ajuntaments i del Consell. Si tan importants eren aquestes qüestions,  per què no les van fer incloure en l’odre del dia?

En fi. Veig que s’han acabat aquells temps idíl·lics en què les homilies dominicals del redactor en cap del diari es limitaven a donar-me per morta políticament: no m’havia de presentar ni a les eleccions de 2011 ni a les del 2015, va anunciar, qual pop Paul. Però no ens enganem: hi ha maneres molt més subtils d’acabar amb els que fan nosa. La meva màxima, però, és “com més mar, més vela”. Ànims, que d’aquí a les eleccions del 2019 riurem.

Crònica d’un Ple XXVIII: Canvis

 

La sessió plenària del mes de juliol va ser diferent a les altres: va ser la primera que no presidia i, per tant, que em vaig mirar des de la segona fila de la vicepresidència del Consell. No em va tocar donar paraules, ni controlar el temps, ni cridar l’atenció a ningú. De fet, només vaig intervenir per respondre la darrera pregunta de l’ordre del dia sobre l’Impost de turisme sostenible.

El PP volia saber l’opinió que ens mereixia la possible pujada de l’impost, un tema que, aquests primers dies de setembre, torna a estar d’actualitat. Fa dos mesos vaig contestar exactament el mateix que diria avui:

1- L’equip de govern del Consell Insular de Menorca valora de manera molt positiva l’Impost de turisme sostenible, un impost que s’ha aplicat sense problemes, que ha estat molt ben acceptat pels visitants i pels ciutadans de les Illes i que, sens dubte, representa una millora innegable en el manteniment del medi ambient del destí, de les nostres infraestructures, del patrimoni, del paisatge i del territori perquè és un impost que es reinverteix en el producte turístic, que ens permetrà, a la llarga, millorar la nostra competitivitat.

2- Estaríem d’acord en una pujada durant els mesos de temporada alta, conscients que és necessari equilibrar el nombre de visitants de l’illa per treure pressió el juliol i l’agost; i, sobretot, conscients que a Menorca, tot i que els xifres comencen a ser força positives, hem de continuar treballant per desestacionalitzar, per augmentar l’arribada de turistes fora dels mesos d’estiu.

A dia d’avui, el Govern ja ha anunciat la pujada de l’Impost en els mateixos termes que l’equip de govern del Consell Insular de Menorca ja va plantejar el juliol. Per tant, aquest és el camí.

La gestió del turisme a Menorca

 

Tot i que Menorca és l’illa amb el model econòmic més diversificat, el turisme és, sens dubte, el motor de l’economia insular. Per tant, el repte és continuar treballant per una indústria exportadora forta; per un sector agrari i pesquer capaç d’enfrontar-se als nous reptes amb garanties de futur; per un petit comerç singular; per empreses de recerca i innovació que donin sortides laborals als més joves; i, evidentment, per un turisme de qualitat, no només en un sentit econòmic, sinó en tant que respectuós amb l’entorn natural i interessat en la cultura (patrimoni, gastronomia, tradicions, etc).

Així, quan es parla de la gestió del turisme a Menorca, cal recordar que, el 2003, ja vam ser capdavanters a l’hora de definir-la a través del Pla Territorial Insular (PTI), que,  en incloure el Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT), va regular el creixement turístic, els límits del qual ara es reclamen a nivell d’Illes: el 2003 ja vam veure que “sense límits no hi ha futur”. No podem oblidar, a més, que les estratègies territorials proposades en el POOT tenen com a objectius globals els principis següents: sostenibilitat de la qualitat ambiental i l’entorn; diversificació de l’oferta; promoció de la qualitat; desestacionalització de la demanda; i, finalment, generació d’una imatge pròpia de Menorca.

És indubtable que aquests objectius són, avui per avui, totalment vigents. Estam treballant amb la voluntat d’allargar la temporada, de mostrar els valors de Menorca més enllà dels mesos d’estiu, amb l’objectiu d’equilibrar el nombre de visitants durant més mesos i intentar treure pressió durant el juliol i l’agost. I la feina que s’està fent des de la Fundació Foment del Turisme de Menorca està donant els seus fruits, sense negar l’evidència que la difícil situació d’indrets competidors de la Mediterrània, per desgràcia, ens ajuda.

L’any passat es va reduir l’índex d’estacionalitat en 1,2 punts, passant del 64% al 62,8%, cosa que vol dir que un 37,2% dels turistes van arribar fora dels mesos de juny a setembre. El nostre objectiu és continuar treballant per mantenir el nombre d’arribades i consolidar una proporció entre temporada alta i mitjana/baixa del 60% – 40% amb vistes a assolir, en un futur, una proporció òptima del 55%-45%. Aquest nou escenari suposaria la progressiva recuperació d’una temporada turística de sis mesos, amb el que això representaria en termes d’activitat econòmica i estabilitat laboral.

Tanmateix, per aconseguir modular l’arribada de visitants a l’illa i evitar les concentracions dels mesos d’estiu, que no satisfan a ningú i que tenen efectes ambientals i socials molt negatius  ̶ sense arribar a la situació d’altres illes però ben conscients que hi estam a prop ̶ , serà clau, entre altres mesures, la revisió que s’està fent del PTI (cal recordar que s’hauria hagut de fer el 2013) per marcar els límits del creixement turístic en un moment en què tenim una nova realitat creada pel boom del lloguer turístic.

Així, amb la revisió del PTI, Menorca torna a tenir l’oportunitat de demostrar que sap perfectament quina illa vol, sense oblidar que cal estar atent a lleis tan importants com la del sòl, la turística, l’agrària o la de l’habitatge, que s’estan tramitant en el Parlament balear. Perquè ningú no nega que la feina feta durant tots aquests anys en matèria d’ordenació territorial i gestió ambiental ha estat determinant per marcar el nivell de qualitat de vida dels menorquins i, a la vegada, ens ha permès competir amb altres destinacions turístiques en una posició d’avantatge. Aquest compromís amb la terra no és visible només en el grau de conservació del paisatge i del medi ambient, també ho és en la riquesa patrimonial i cultural. I qualitat de vida i patrimoni (sigui natural, social o cultural) són grans actius que, tot i no computar en el PIB, generen una riquesa tan inqüestionable com imprescindible.

(Article publicat al diari Menorca dia 12 d’agost de 2017.)

Següent »