Maite Salord

Escriptora

En el Ple de dia 18, vam presentar una proposta d’acord per tal d’iniciar una anàlisi profunda del procediment que s’ha seguit, per part de la defensa del CIM respecte a Cesgarden, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, a partir de l’informe jurídic encarregat sobre el tema. Proposta que, com resulta evident, tenia la clara voluntat de: 1) saber què ha passat realment i què ens ha duit a una sentència tan dolorosa com aquesta; i 2) analitzar i valorar les accions que se’n puguin derivar quant a la defensa dels interessos del CIM i, per tant, de tots els menorquins. I la vam presentar perquè estam convençuts que els dubtes no resolts sobre aquesta sentència són molts:

1- La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, del maig de 2011, referida a la demanda interposada contra el Consell Insular de Menorca per part de Cesgarden SL, posa en evidència la possible comissió d’errors en la estratègia de la defensa, de difícil comprensió.

2- L’acord (“auto”) del Tribunal Suprem de desembre de 2012, pel qual no es va admetre el recurs de cassació contra la sentència anterior va palesar, així mateix, una possible deficient actuació de la defensa.

3- En intervenció en aquest plenari, el passat 11 de setembre de 2013, el President del Consell Insular de Menorca va admetre que el Pla Territorial Insular (PTI) no era el que havia provocat la sentència contrària als interessos de tots els menorquins, pel fet que, en cap cas, no s’havia entrat, per part de la justícia, en els fons de la qüestió, a la vista dels defectes formals que hem comentat més amunt. Agraïm que canviàs d’opinió i se cenyís a la veritat respecte al que va dir per premsa dia 1 de febrer de 2012: “Tadeo podría pedir responsabilidades a quien aprobó el PTI por el caso Cesgarden”.

Així, tal i com el President també va dir, segons consta a l’acta de la Junta de Portaveus de dia 8 de juliol de 2013: “Una cosa és l’execució d’una sentència ferma i l’altra l’anàlisi del procediment que s’ha seguit davant la jurisdicció contenciosa administrativa. En aquest segon aspecte, comenta que es va encarregar un informe jurídic a una assessoria externa el resultat del qual podran accedir els portaveus dels grups polítics.” I, efectivament, hem pogut tenir accés a aquest informe jurídic, i pensam que planteja una sèrie de dubtes raonables, així com possibles accions que pot dur a terme el CIM per intentar redreçar la situació.

La nostra pregunta, al Ple del CIM, va ser: com és que no han fet res, amb aquest informe? Se suposa que l’hem demanat i l’hem pagat per actuar, per intentar, en la mesura del possible, reduir l’impacte econòmic de la sentència damunt Menorca. L’informe obre possibilitats que, com a mínim, s’han d’estudiar i la impressió era que l’equip de govern no tenia moltes ganes d’explorar aquestes vies. Ben al contrari, el tema Cesgarden, de moment, només s’ha emprat per fer brega política i llançar acusacions sobre l’oposició, sense acabar de concretar-les.

Tanmateix, la sorpresa –perquè una cosa es fer-se el longuis i l’altra votar en contra d’una proposta assenyada com aquesta- va venir quan el PP va anunciar el seu vot contrari. En principi, segons el senyor Huguet va manifestar, perquè entenia que només ens centràvem en la línia de la defensa i no en l’actuació política, a la qual cosa li vam respondre que no era així i que, a més, per evitar dubtes, acceptaríem qualsevol esmena que ens pogués fer en aquest sentit. Al final, en no acceptar el nostre oferiment, el senyor Huguet va expressar clarament el que pensava, ell i el PP: textualment, va dir que l’oposició no ha de dir a l’equip de govern el que ha de fer! I, així, va tancar el tema.

Ara bé, avui ja hem vist que el senyor Huguet surt pel diari dient que farà o que estudia fer sobre Cesgarden una sèrie d’actuacions. Molt bé. Sigui el que sigui, però, esperam veure els resultats de la seva gestió ben prest. Més prest, si pots ser, que la seva famosa Norma Transitòria. I, si no és demanar molt, no en forma de carta al diari d’un càrrec del PP, que encara que sabem que això dóna molts de punts i ajuda a ascendir de categoria dins el partit (de politòleg-columnista a director insular, per exemple) la importància del tema es mereix, em sembla, un àmbit més institucional.

2 comentaris a “Crònica d’un Ple XXVI: Cesgarden o l’oposició no ens ha dir el que hem de fer”

 1. ricard Escrit el 24 oct. 2013 a les 16:27

  Cada cop més tinc la sensació de que llegir el diari Menorca és com llegir la web del PP. el tema de Cesgarden ha esdevingut una campanya més d’aquelles que van començar amb el “váyase Sr. González” i encara que el tema de controversia sigui l’efecte del café en el sistema nervios, sempre surt el tema Cesgarden.

 2. Maite Salord Escrit el 24 oct. 2013 a les 17:02

  Així és, Ricard: s’han passat dos anys parlant de l'”herència” i ara pensen passar-se’n dos més donant la culpa de la seva incompetència a Cesgarden. Per cert, aquí teniu la nota de premsa sobre el que avui diu el senyor Huguet al “Menorca” i la meva abstenció a l’hora de contractar l’informe jurídic extern per estudiar el tema.

  Nota de premsa
  PSM Més per Menorca
  24-10-13

  ENS VAM ABSTENIR EN LA CONTRACTACIÓ DE L’INFORME EXTERN EN RELACIÓ A CESGARDEN PERQUÈ DESCONEIXÍEM QUI EREN ELS ADVOCATS ALS QUALS S’ENCARREGAVA, EN CAP CAS PER NO ESTAR D’ACORD AMB LA CONTRACTACIÓ
  EL PUNT, PRESENTAT PEL CONSELLER HUGUET, ES VA DUR PER URGÈNCIA A LA COMISSIÓ DE GOVERN I, PER UNA PRUDÈNCIA COMPRENSIBLE, VAM OPTAR PER L’ABSTENCIÓ

  El conseller Cristóbal Huguet critica, una vegada més, el fet que la portaveu del PSM Més per Menorca s’abstingués a l’hora d’aprovar la contractació de l’informe extern en relació a Cesgarden. Com ja vam manifestar a la mateixa Comissió de Govern a l’hora d’emetre el vot i en el Ple del passat dilluns, aquests són els motius de l’abstenció:
  1- En cap cas ens vam abstenir, i així ho vam voler deixar clar ja en el seu moment, pel fet de no donar suport a la contractació. Ben al contrari: si alguna cosa s’ha demostrat en tots aquests mesos és que el PSM Més per Menorca vol transparència i informació.
  2- El punt de la contractació es va dur per urgència a la Comissió de Govern i, per tant, sense temps de poder saber qui era el bufet d’advocats contractat. A més, en aquest punt es va incorporar el conseller Huguet per presentar-lo.
  3- Resulta comprensible que, davant aquest fet, la portaveu del PSM Més per Menorca optàs per la prudència en desconèixer a qui es contractava: si més endavant hagués sorgir qualsevol dubte respecte a aquesta contractació, el vot favorable ens faria còmplices.
  Així, com afirma la portaveu del PSM Més per Menorca, Maite Salord, “davant una actuació que ens sembla prou raonada, ens sorprèn que el conseller Huguet continuï insistint en aquest tema, molt més quan ja se li han explicat els motius en dues ocasions. Ha d’entendre que la poca confiança que ens mereix ell en particular, i el PP com a partit, ens obliga a la prudència i a no davallar la guàrdia en cap moment. Després de veure en què perd el temps el conseller Huguet, no ens estranya que encara no sapiguem res de la famosa Norma Transitòria que fa mesos que va prometre tenir acabada.”

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari