Maite Salord

Escriptora

Vocabulario Menorquín-Castellano, Joan Benejam

Benejam 001Premi

“Però tal com hem de jutjar els fets del passat per la seva mesura, és amb la nostra que hem de llegir, avui, aquesta obreta; que ningú no pretengui, per tant, que s’hagi de prendre al peu de la lletra, és a dir, com a model d’ortografia, aquest llibret escrit en català quan el català no tenia normativa fixada. Senyores i senyors, ho dic al pròleg i ho repetesc aquí: que ningú no oblidi que, ara i aquí, la llengua catalana té una normativa establerta, que és amb ella que al·lots i al·lotes l’aprenen a escriure a l’escola, i, finalment, que això, l’aprenentatge, la formació de les persones, ara com abans, per a nosaltres com per a Joan Benejam, és sagrat. Com la llengua; com totes les llengües.”

PARAULES D’ÀNGEL MIFSUD CISCAR A LA PRESENTACIÓ DEL VOCABULARIO MENORQUIN-CASTELLANO, EDITAT PER L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I EDICIONS NURA L’ANY 2000

 

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari