Maite Salord

Escriptora

Crònica d’un Ple XXIII: El model territorial de Menorca

Sens dubte, el tema més important que es va tractar en el plenari del mes de març del Consell Insular de Menorca va ser la derogació parcial de la Norma Territorial Transitòria (NTT), aprovada pel PP en el passat mandat.

En el seu moment, llavors des de l’oposició, vaig criticar amb duresa aquesta fórmula d’ordenació territorial per motius ben diversos: implicava no fer la revisió preceptiva del Pla Territorial Insular (PTI), amb la participació ciutadana corresponent; la seva tramitació va ser un despropòsit darrere l’altre; i, sobretot, pel que representava de desprotecció del territori, de creixement indiscriminat i sense criteri i de construcció de grans infraestructures en rústic.

En definitiva, la NTT -si el PP no l’hagués aprovada a finals del seu mandat i els nous governs autonòmic i insular no l’haguessin limitada- hauria pogut canviar la fesomia d’una Menorca que, no ho oblidem, és Reserva de Biosfera.

Lògicament, la voluntat de l’actual equip de govern del Consell Insular de Menorca, des del primer moment, no podia ser altra que estudiar les alternatives legals per evitar les conseqüències negatives que l’aplicació de la NTT podia produir. No podem oblidar que deixava l’ordenació del sòl en mans de la normativa balear, a través de la Llei Turística i Agrària, i no en mans del PTI. És per aquest motiu que vam creure convenient esperar a l’aprovació del Decret-llei de mesures urgents en matèria urbanística del Govern Balear per estudiar els seus efectes sobre la NTT i, si bé és cert que va frenar aspectes clau, hi continuava havent una contradicció entre el model territorial de la NTT i el del PTI.

D’altra banda, la NTT presentava, en certs, casos, una clara inseguretat jurídica: el PTI permetia un creixement de 600 places hoteleres anuals que la NTT impedeix; o, un altre exemple, la implantació d’energies renovables només seria possible, a Menorca, segons la NTT, si els projectes els impulsa l’administració.

És per tot açò que vam proposar, d’entrada, una derogació total de la NTT, tot i que, durant el període d’informació pública i audiència als ajuntaments i al Govern Balear, ja vam dir que podríem decidir mantenir-ne certs articles que s’avenen amb els criteris de revisió del PTI, per exemple, incloure dins el sistema general viari públic el Camí d’en Kane i el Camí Reial del Nord, com així ha passat, per la qual cosa la derogació és, ara per ara, només parcial.

En qualsevol cas, la solució definitiva vindrà amb la revisió del PTI que ja s’ha iniciat (i que és el que legalment pertocava fer, d’altra banda), una de les prioritats de l’equip de govern per continuar, en definitiva, treballant per un model territorial coherent com és el de Menorca.

 

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari