Maite Salord

Escriptora

Prospeccions: el projecte Seabird i el Consell de Menorca

Prospeccions

En el Ple del Consell Insular de Menorca de dia 16 de març, vaig presentar una proposta d’acord instant l’equip de govern a emprar les vies administrativa i penal (davant la Fiscalia de Medi Ambient), per evitar que el projecte “Campanya sísmica en àrees lliure del Golf de Lleó”, de la promotora Seabird Exploration, afecti la costa menorquina, proposta que va ser rebutjada amb els vots del PP.

Crec que val la pena que la gent conegui en quin punt es troba aquest projecte:

-Dia 28 de gener de 2014 el Director General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, per suplència de la Directora General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural, va resoldre declarar la finalització del procediment amb el consegüent arxiu de l’expedient d’avaluació ambiental del projecte “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de lleó davant les costes de Catalunya i Balears.

-Dia 10 de març de 2014 la promotora va recórrer aquesta resolució i, dia 15 d’abril de 2014, va sol·licitar la continuació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental, a la vegada que manifestava el manteniment del recurs d’alçada interposat, cosa que, dia 11 d’abril, el Subdirector General d’Avaluació Ambiental li va atorgar, en considerar que es podia iniciar la tramitació ambiental. Jurídicament, no sembla admissible que es pugui continuar un procediment que es va donar per finalitzat i que, a més, a la pràctica, això suposaria que el projecte no es tornàs a sotmetre a informació pública, en un moment de gran sensibilitat social sobre els efectes mediambientals i econòmics de les prospeccions.

-Dia 5 de novembre de 2014, el CIM va rebre, del Ministeri de Medi Ambient, una còpia de l’expedient del projecte a partir de la qual fa una anàlisi de l’avaluació d’impacte ambiental i la rebutja en base a la fragmentació de l’avaluació dels diferents projectes, en un informe tècnic datat dia 18 de desembre de 2014.

-Dia 17 de novembre de 2014, el PSM Més per Menorca duu una proposta d’acord al Ple del CIM, que es va aprovar per unanimitat i que deia:

1- El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a denegar la consideració de tràmits realitzats en el nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte sísmic “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les costes de Catalunya i Balears” de la promotora Seabird Exploration FZLCC.

2- El Ple del Consell Insular de Menorca insta el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a tramitar el nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental del projecte sísmic “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, davant les costes de Catalunya i Balears” de la promotora Seabird Exploration FZLCC des del principi, sense poder considerar realitzats, de cap manera, cap dels tràmits de l’expedient finalitzat.

-Dia 12 de febrer del 2015, l’organització Aliança Mar Blava va presentar un escrit davant el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme on denuncia el frau de llei del projecte “Campanya sísmica en àrees lliure del Golf de Lleó”, de la promotora Seabird Exploration. Segons la denúncia presentada per Aliança Mar Blava, la nova Llei 21/2013 d’Avaluació d’Impacte Ambiental, el projecte esmentat s’ha de tramitar ex novo, i no com una continuïtat d’un projecte anterior, arxivat l’any 2014. Amb aquesta tàctica l’empresa impulsora evita els tràmits d’informació pública i l’estudi d’impacte ambiental.

Fins aquí la cronologia i, ara, els dubtes:

1- En el Ple de dia 17 de novembre de 2014 -quan presentam la proposta d’acord, que s’aprova per unanimitat, de demanar que es torni a fer l’exposició pública del projecte de Seabird- el conseller no diu que ha rebut la còpia del projecte perquè el CIM valori els efectes que podria tenir a Menorca. I vull recordar que la proposta ja era coneguda del mes d’octubre perquè vaig intentar presentar-la per urgència però, per qüestions de procediment, no va ser possible.
2- En la resposta que donen al Ministeri dia 19-12-14, no diu res de la proposta d’acord aprovada a instàncies del PSM Més per Menorca. Per tant, no es va complir l’acord de Ple que demanava que es tramitàs de nou el procediment i que s’exposàs, per tant, al públic.
3- L’informe del CIM és, des del punt de vista tècnic, molt correcte, hi falta la part d’actuació política. Per exemple, el President del Consell Eivissa va anar a Madrid i Brussel•les a reivindicar la paralització de les prospeccions i a Menorca ens “adherim” al que fan els altres!
5- Segons el CIM, el primer projecte de Seabird (expedient 20110091MIN) està avui arxivat. Fins aquí, tot correcte. Quan es va presentar de nou se li va canviar el nombre d’expedient (20140045PHC), i, segons el CIM, aquest expedient està paralitzat des del maig del 2014. I aquí és on no ens posam d’acord.
6- Com que les sospites són que tira endavant amb els tràmits d’exposició pública del 2011, i vist que el PP no va voler votar a favor de la proposta d’acord, vaig introduir una esmena en el darrer Ple que es va aprovar per unanimitat: “El Ple del CIM insta l’equip de govern a demanar al Ministeri d’Indústria en quin estat es troben els dos expedients i tots els tràmits fets en cadascun d’ells”. D’aquesta manera, podrem saber, en document oficial, què s’està fent realment i si el projecte (amb nombre nou d’expedient) continua endavant o no.

La veritat és que comença a ser hora que l’equip de govern del Consell Insular de Menorca es posi les piles perquè el projecte continua i la seva tramitació és, segons els experts, un frau de llei. I, aquí, ni tan sols sabem en quin punt es troba la tramitació i, si ho arribam a saber, serà per la feina feta per l’oposició. És ben lamentable… i ens hi jugam massa!

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari