Maite Salord

Escriptora

Arxiu de març 2014

Crònica d’un Ple XXX. L’insuportable lleugeresa de…

Fa uns anys, va ser de lectura obligada la novel·la de Milan Kundera La insuportable lleugeresa de l’ésser. I quina relació té aquesta novel·la amb el Ple del mes de març del Consell Insular de Menorca, us demanareu? La resposta és senzilla: com que em vaig atrevir a qüestionar l’eficàcia del servei de neteja de platges, vaig haver d’entomar que el Conseller de Cooperació Local em digués, literalment: “senyora Salord, vostè frivolitza d’una manera quasi professional. És espectacular la manera com diu les coses a la lleugera.” I no només em van dir que era una “lleugera” sinó que, a més,  es veu que tenc una gran capacitat per orquestrar campanyes per twitter “per donar coixí” a les meves intervencions. Perquè, com va concloure el Conseller, “ja coneixem com fa feina vostè, senyora Salord”.

Sincerament, no m’esperava aquesta intervenció, després d’una primera en què el to havia estat absolutament correcte, des de la discrepància. He d’agrair al President Tadeo que em deixàs contestar quan ja no tenia torn de paraula (d’aquí la duresa de la darrera intervenció del Conseller?): tenc molts de defectes, però em sembla que la lleugeresa no és cap d’ells (de vegades, ja m’aniria bé…) i, sobretot, ja voldria tenir temps per orquestrar campanyes per twitter o per qualsevol altra cosa de més profit.

En fi. Que hi ha platges brutes i que el servei podria ser molt més efectiu, és una evidència que ja tornaré a posar damunt la taula en el Ple d’abril, quan duré a aprovació una moció per intentar aconseguir que aquest servei millori. Mentrestant, em reafirm en el fet que les reduccions que s’han fet (“reorganització del servei”, en diuen) tenen una sèrie de conseqüències molt negatives en una illa que és Reserva de Biosfera: ha davallat el nivell de neteja de les platges, s’ha augmentat la neteja mecànica de platges verges i, finalment, no es fan net les platges amb accés per la mar.

Canviam de tema: a proposta del PSM Més per Menorca, es va aprovar  instar el Govern Central a canviar la llei d’hidrocarburs per tal que qualsevol actuació -prospeccions- en aquest àmbit hagi de comptar amb l’acord favorable dels governs de les comunitats autònomes afectades. En el cas de les Illes, Govern i consells. O sigui, que una decisió tan important com aquesta no quedi en mans de Madrid. El PP de Menorca hi va votar a favor. A veure què diuen els seus companys de Madrid…

Finalment, vaig fer dues preguntes: una sobre la impressió de 1000 llibres de Menorca Reserva de Biosfera, 750 en castellà, 250 en anglès i, evidentment, cap en català perquè ja n’hi havia: 170!; i l’altra sobre la inversió de l’1% cultural de l’obra del dic de Ciutadella: segons la Consellera de Cultura, “vostès” (PSOE i PSM al GB) no el vam posar al pressupost… però el va adjudicar el senyor Matas! En fi.

Per acabar, he de confessar que, des d’aquest Ple, m’ha agafat un frenesí llegidor. Potser, així, el meu ésser anirà agafant consistència…

El PP i la disciplina urbanística en rústic a Menorca

Dilluns, vaig registrar dos escrits al Consell Insular de Menorca, redactats per un advocat, en què, per enèsima vegada, demanava poder veure un expedient de disciplina urbanística que tramita el Consorci de Disciplina en Rústic. Avui, la Consellera Vidal diu que m’ho permetrà -perquè ella és molt transparent- però que no entén que, en el primer escrit que li faig, amenaci de dur el tema als jutjats.

Com que som una persona amable i de paciència infinita (com podreu comprovar), faré el possible perquè entengui la meva postura:

1- Que jo sàpiga, l’equip de govern del Consell de Menorca continua essent del PP: ha canviat, només, la persona que gestiona Ordenació del Territori i, per tant, el que compta és que, fa  un any, davant la inactivitat del Consorci de Disciplina en Rústic, vaig haver de demanar, formalment, que es dugués a terme una inspecció en una finca on suposadament es feien obre il·legals i que, des d’aquell moment, he intentat -per terra, mar i aire!- poder tenir accés a l’expedient que, en teoria, es va obrir arran de la meva demanada, cosa que se m’ha negat sempre: segons el PP, no hi tenc accés ni com a denunciant ni com a consellera a l’oposició.

2- El mes de novembre -moment en què es va produir el relleu a la conselleria d’Ordenació del Territori- vaig registrar un escrit llarg i detallat adreçat al President Tadeo en què li exposava les traves que m’havia trobat fins llavors per accedir a la informació i li recordava que qui presidia el Consorci ho feia per delegació seva. O sigui que li recordava la seva responsabilitat i que d’ell depenia que em deixassin veure els documents. La seva resposta, dins el termini corresponen de 30 dies, amb registre de sortida 18812, de dia 9 de desembre,  diu, literalment, que la meva petició  “serà tramesa a la nova consellera d’Ordenació del Territori, i Presidenta del Consorci de Disciplina Urbanística, Sra Marta Vidal.”

3- Per tant, és fals que els documents que vaig registrar dilluns siguin els primers que li arriben a la consellera sobre el tema. És més, després del Ple de pressuposts del desembre li vaig demanar, durant una conversa informal, quan em pensava contestar i em va dir que prest però que tampoc veia clar que me’ls pogués deixar mirar. Vaig esperar els 30 dies que marca el Reglament del Consell i, en no rebre resposta, vam decidir posar el tema en mans d’un advocat.

4- El diari Menorca alaba avui l’actitud de la consellera perquè ha dit que em mostrarà els documents… tot i que no té l’obligació de fer-ho! Per favor! Si encara li hauré de donar les gràcies… El Consell és membre del Consorci i jo, com a consellera a l’oposició, tenc dret a veure tots els documents que es remeten al Consell. Perquè, si no fos així, i el PP decidís fer Consorcis per gestionar totes les seves competències, què faria l’oposició? No podríem fer res!

La meva obligació -i diria que la de tots els polítics- és vetlar perquè tots els ciutadans siguin tractats per igual. No tenc gens clar que el PP ho hagi fet i, per això, vull veure l’expedient de les obres que vaig demanar que s’inspeccionassin. L’únic que faig és defensar el compliment de la legalitat. Res més. I ho continuaré fent passi el que passi. La pregunta és: ho fa, el PP?

Crònica d’un Ple XXIX. No al petroli, sí a Soria.

Del Ple del mes de febrer del Consell Insular de Menorca, destacaria els punts d’acord sobre el tema de les prospeccions petrolieres, per diversos motius: perquè posen en evidència el rebuig de tota la societat illenca a aquestes actuacions i perquè , una vegada més, posen en evidència els difícils i perillosos equilibris del PP, que a les Illes diu que no però a Madrid calla. O pitjor: diu que sí! Només cal recordar la votació de fa uns dies al Congrés dels Diputats.

Així les coses, el Ple va començar amb una declaració institucional de rebuig a les prospeccions petrolieres. Molt bé. Tot correcte. Tanmateix, quan vaig presentar la moció (fruit de la interpel·lació que vaig fer al President en el Ple de gener), la cosa va canviar perquè un dels punts de la proposta d’acord era que es reprovàs la declaració del ministre d’Indústria, el senyor Soria, feta durant la Convenció Nacional del Partit Popular, en què defensava la necessitat de dur a terme prospeccions petrolieres per tal de dinamitzar el sector industrial de l’Estat, contradient, així, el manifestat pels seus companys de partit a les Illes. I, aquí, el PP va dir que no… reprovava les paraules de Soria!

Queda clar, per tant, que el tema de les prospeccions es planteja en clau territorial més que no partidista: a les Illes el PP diu no però a Madrid diu sí. Sincerament, la situació és complicada i no tenc gens clar com acabarà la qüestió. Potser aquest article del Diario de Mallorca, que em va semblar ben interessant, us pot il·lustrar.

D’altra banda, el PSM Més per Menorca va presentar dues propostes més al Ple que van ser aprovades per unanimitat: convocar el Consell Econòmic i Social de Menorca perquè pugui fer aportacions al Pla d’Ocupació de les Illes Balears, ja que les xifres d’atur a Menorca són molt preocupants; i demanar al Govern Balear que doti del personal sanitari necessari, durant els períodes de vacances i/o quan es preveu un augment de la demanda assistencial, els centres de salut de Menorca i l’Hospital Mateu  Orfila, així com que dugui a terme un pla per reduir el temps d’espera per ser atès per especialistes i el de les intervencions.

Finalment, vam fer dues preguntes de les respostes de les quals sabem: 1) que mentre els municipis ja tenen enllestits els Plans de Desenvolupament Turístic, encara haurem d’estar dos o tres mesos (!) per poder veure el del Consell, quan se suposa que hauria de ser el de referència; i 2) que el Consell no ha contractat el redactor del PTI, senyor Ezquiaga, per fer-ne la revisió (en contra del que havia dit per premsa la Consellera Vidal) i que “només” se li farà un contracte menor (d’adjudicació directa) com a “assessor”. Sense comentaris.

Per acabar, i com a curiositat, us diré que no vaig comptabilitzar cap “pues” en el Ple de febrer del CIM. La qual cosa em planteja una pregunta important: deuen llegir, els consellers del PP del CIM, aquest blog? Esper respostes!