Maite Salord

Escriptora

Menorca decidirà la seva promoció turística

 

Des del primer moment, l’actual equip de govern del Consell Insular de Menorca ha treballat per consolidar la institució com a veritable òrgan d’autogovern perquè, des de Menorca, puguem decidir sobre qüestions vitals que ens afecten a tots, tal i com marca l’Estatut del 2007. Dins aquest context,  l’aprovació del traspàs de Promoció Turística al Consell de Menorca, que es farà efectiu dia 1 d’abril, és un fet d’importància cabdal perquè, tot i que Menorca és l’illa amb el model econòmic més diversificat, el turisme és, sens dubte, el motor de l’economia insular. Per tant, el repte és continuar treballant per donar suport i enfortir la indústria, el sector agrari i pesquer, el petit comerç singular, les empreses de recerca, i, evidentment, el sector turístic a través d’una promoció diferenciada de Menorca.

Així, podem afirmar que la proposta que s’ha aprovat ens permet exercir la competència amb plenes garanties perquè, sense cap dubte, augmenta el finançament un 27,7% més respecte la proposta del PP que es va rebutjar el 2015: partim amb 1,5M€ als quals s’ha d’afegir la quantitat no condicionada de 250.000€ anuals que, en paral·lel a la negociació del traspàs, el Consell Insular de Menorca ha acordat amb el Govern a través de la Llei de finançament dels consells, i que es dedicaran a posar en marxa la promoció turística des de Menorca. Per tant, la dotació real que aportaria el Govern seria de 1.750.000€ a través d’aquestes dues vies de finançament. Cal destacar que els 250.000€ que arriben a través de la millora de la Llei de Finançament estan assegurats anualment i, per tant, augmenten el percentatge de la dotació econòmica que rebrà el Consell Insular de Menorca a partir del 2018.

Però no només açò: de la proposta inicial del Govern, a més d’aquests  250.000€ addicionals que arriben per la via de la Llei de Finançament, hi hem de sumar un estalvi per a Menorca de quasi 200.000€, en assumir el Govern el cost de les tres grans fires turístiques (FITUR, ITB, WTM). Per tant, la quantitat final seria de gairebé 2M€, als quals hi hem d’afegir el manteniment de la partida que fins ara s’hi venia dedicant per part del Consell Insular de Menorca, la qual cosa assegura un mínim de 3M€, quantitat que s’ha de valorar dins el context del pressupost que l’Agència de Turisme Balear va dedicar, el 2017, a la promoció de Mallorca, Menorca i Formentera, que era de 6,3M€.

A partir d’aquí, toca parlar de futur. Tenim una oportunitat única de treballar la promoció turística de Menorca des de Menorca, i amb la col·laboració lleial entre sector públic i privat, i dins el sector públic hi incloc l’oposició, com no pot ser d’una altra manera. Ja treballam en un esborrany de les grans línies que pensam que s’ha de seguir en promoció, i que s’ha de concretar en un pla d’accions a llarg termini, i en l’organigrama de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que ens ha de permetre desplegar-lo.

El repte que tenim per endavant no és fàcil però sí molt engrescador i estic convençuda que de la suma de tots els implicats treballant per un objectiu comú els resultats han de ser els millors. Aquells que els menorquins esperen d’una feina feta des de la cooperació i no l’enfrontament i amb l’aportació generosa de l’experiència i els coneixements de tots els implicats perquè la suma doni resposta a les necessitats d’un sector que és, avui, el motor de l’economia de Menorca i que ha de repercutir en una millora de la qualitat laboral i de vida de milers de treballadors i emprenedors de la indústria turística.

Enguany, fa 25 anys que som Reserva de Biosfera, una fita en el camí de la sostenibilitat que, avui, molts dels nostres competidors només comencen a recórrer. L’objectiu és, per tant,  treballar perquè Menorca continuï sent una destinació diferenciada i de qualitat, posant en valor el nostre extraordinari patrimoni natural, cultural o gastronòmic.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari