Maite Salord

Escriptora

Arxiu de març 2016

el-drama-migratorio-en-europa-2_642x428

El Ple de març del Consell Insular de Menorca es va iniciar amb la lectura d’una declaració institucional signada pels portaveus de tots els grups polítics amb representació en el Ple en defensa dels drets de les persones refugiades. El tema és tan important i el drama tan insuportable que em sembla important reproduir aquí el text aprovat. És aquest:

La perpetuació i agreujament de la situació que pateixen els milions de persones que fugen de la guerra a Orient Mitjà i cerquen refugi a Europa, deixa en evidència que l’entramat institucional de la Unió Europea, des dels màxims òrgans comunitaris fins als governs dels estats membres, no està en absolut a l’alçada del que, en aquest moment històric, exigeixen els valors que sustenten el projecte europeu, les bases ètiques i jurídiques del dret internacional, i la política entesa com la gestió del bé comú.

La passivitat i la falta de lideratge de les institucions europees en un tema tan sensible contribueix al sorgiment i la difusió d’actituds de rebuig, incompatibles amb el model de convivència que tant ha costat construir, i que és a la base dels tractats europeus.

La incapacitat institucional per plantejar respostes i posar en marxa les solucions mínimes per fer front a aquesta catàstrofe humanitària, contrasta amb la celeritat i eficiència que ha mostrat la Unió Europea a l’hora de tancar un acord amb Turquia per elaborar un pla de retorn forçós dels refugiats que arriben a Grècia sense papers.

En efecte, el passat 8 de març els vint-i-vuit estats membres de la UE van acordar amb el govern turc l’expulsió del territori europeu i la devolució a Turquia de tots els migrants que entrin sense permís, tant econòmics com polítics. A canvi d’aquest retorn massiu, Turquia rebrà 3000 milions d’euros addicionals de l’ajuda que li presta la UE, s’accelerarà la supressió del visat dels turcs que viatgin a algun país membre de la UE, i es facilitarà la seva estada en territori de la Unió.

Des del primer moment, l’ONU ha mostrat una gran preocupació per qualsevol acord que impliqui un retorn indiscriminat de migrants d’un país a un altre, sense garantia de la seva protecció en virtut del dret internacional. L’ONU fins i tot qüestiona la legalitat de l’acord subscrit entre la UE i Turquia, ja que un refugiat només pot ser retornat a un altre país, en aquest cas de fora de la UE, si es compleixen les següents condicions: que el país receptor assumeixi la responsabilitat de tramitar la sol·licitud d’asil, que el demandant quedi protegit de la possibilitat de ser retornat al seu país d’origen, i que la persona en qüestió pugui demanar i se li concedeixi l’asil d’acord amb els estàndards internacionals, amb ple accés a l’educació, el mercat laboral, la sanitat i l’assistència social.

Cap d’aquests requisits no es compleix en l’acord entre la UE i Turquia. El principi de no-devolució és un dels pilars bàsics del dret d’asil, i l’ONU recorda que el dret internacional prohibeix als estats expulsar o retornar una persona a un lloc on la seva vida o la seva llibertat estiguin amenaçades o on pugui patir tortura, un tracte inhumà o degradant, o altres vulneracions dels drets humans fonamentals. La Convenció de Ginebra reconeix, a més, el dret de sol·licitar asil als països signataris d’aquest tractat.

Finalment, es fa constar que el Ple del Consell de Serveis Socials de Menorca va aprovar el passat 8 de març, per unanimitat, instar l’equip de govern del Consell Insular de Menorca a presentar un manifest en defensa dels refugiats.

En virtut de totes aquestes consideracions, i en coherència amb l’acord adoptat per unanimitat de tots els grups per aquest mateix Ple, en la sessió del 21 de setembre de 2015, pel qual es declarà Menorca terra d’acollida, els portaveus dels grups polítics amb representació al Ple del Consell Insular de Menorca:

  1. Manifesten la seva solidaritat amb els refugiats que arriben a Europa fugint de la guerra i la barbàrie i amb l’esperança de construir-se un nou futur.
  1. Consideren que l’acord entre la Unió Europea i Turquia per l’expulsió massiva de migrants fora del territori europeu, mitjançant el seu retorn forçat a Turquia, representa una flagrant vulneració del dret internacional.
  1. Insten el Govern en funcions de l’Estat espanyol a plantejar davant les màximes instàncies de la UE la reconsideració d’aquest acord, i la represa de les negociacions per posar en marxa les mesures polítiques i humanitàries que, complint amb el que preceptua el dret internacional, donin resposta a les necessitats i no perjudiquin els drets de les persones demandants de refugi.
  1. Insten el Govern en funcions de l’Estat espanyol a reactivar i donar compliment a les propostes aprovades pel Ple del Consell Insular de Menorca del passat 21 de setembre de 2015, i a accelerar la preparació de l’acollida en territori espanyol de les persones refugiades que, per quota europea o per decisió pròpia, demanin l’entrada, garantint la seva lliure circulació i la cobertura de les seves necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció, educació, accés al mercat laboral, sanitat i assistència social.
  1. Insten el Govern en funcions de l’Estat espanyol a reprendre i intensificar la col·laboració amb les Comunitats Autònomes per a la materialització d’aquestes mesures, especialment amb aquelles que han ofert la seva plena col·laboració i amb les que tenen reconeguda la competència de primera acollida i integració, tal i com preveu la disposició addicional quarta de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària.
  1. Ratifiquen el compromís d’aquesta institució, aprovat en el Ple del 21 de setembre de 2015, de posar en marxa mesures de resposta a les necessitats d’acollida dels refugiats, en coordinació amb la CAIB i els ajuntaments de Menorca.
  1. Donen suport a les iniciatives de sensibilització i cooperació que acordi el Fons Menorquí de Cooperació, i suggereix que es duguin a terme projectes de cooperació directa amb les illes de Grècia que reben una major afluència de refugiats des de Turquia.
  1. Agraeixen i donen suport a la tasca de denúncia i mobilització social que duu a terme la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, i anima la ciutadania de Menorca a prendre part activament en les iniciatives de sensibilització, acollida i atenció que s’impulsin i realitzin en el nostre territori.”

Crònica d’un Ple VIII. Carretera i manta.

comparativactra

He de reconèixer que no duc al dia les cròniques dels plens del Consell Insular de Menorca. De fet, aquesta és la del mes de febrer, tot i que em compromet a tornar a agafar el ritme durant aquests dies de festa (que no de vacances, paraula que aquesta professora ha esborrat del seu vocabulari des que és Presidenta del Consell!).

Així, un dels plats forts del Ple va ser l’aprovació del pagament del sobrecost de les obres de la carretera Me-1 entre Alaior i Maó, que el PP ens va deixar damunt la taula, un tema gravíssim que convé repassar des del principi.

Efectivament, un cop rescindit el contracte de mutu acord, el Consell ha hagut de pagar a la UTE 190.901,06 € d’obra executada i no prevista dins el projecte, sobrecost pactat pel PP i la UTE dia 15 de març de 2015, que no va ser aprovat per l’òrgan de contractació, impedint, així, que l’oposició i els serveis jurídics en tinguessin coneixement en el seu moment, amb una total i absoluta falta de transparència.

Per tant, es tracta d’un sobrecost que el PP va amagar perquè es va executar sense ser aprovat per l’òrgan de contractació i, per acabar-ho d’adobar, com que aquesta obra no tenia el preu tramitat correctament, ja havia estat avançat mitjançant la certificació d’altres unitats d’obra realment no executades.

Per què el març de 2015 (després d’estar les obres aturades dos mesos i a dos mesos de les eleccions), el PP va decidir dur a terme obres per valor de 191.000€ que no constaven en el projecte i que són, per tant, un sobrecost que va assumir sense cap problema i que va pagar, en part, de forma totalment irregular?

El més surrealista de tot, però, és que el PP va votar en contra d’aquest pagament! O sigui, va votar en contra de pagar el desastre que ells van deixar. El món al revés. Queda demostrat que el projecte tenia moltes mancances; que el PP va començar a pagar un sobrecost que havia jurat i perjurat que no pagaria; i, sobretot, que ens va enganar a tots i que és incapaç d’assumir els seus actes. En fi.

A més d’aquest tema, també vaig defensar, dels atacs populars, l’impost turístic sostenible i el decret-llei del Govern sobre mesures urgents en matèria urbanística; em vaig haver d’enfrontar a la falta de vergonya del PP defensant, ara, la sanitat pública que ells van desmantellar; vaig comparèixer voluntàriament per informar sobre les obres de millora de l’accés a la urbanització de Cala Blanca; i, finalment, vaig respondre dues preguntes que el PP em va fer.

La conclusió que el PP en va treure de tot plegat és que vaig rallar massa. La meva conclusió és que estam fent moviments decidits per reconduir el projecte de la carretera general, per retornar a un model territorial sostenible… Carretera i mata, que Menorca s’ho mereix!