Maite Salord

Escriptora

Crònica d’un Ple. Traspàs de Promoció turística.

A la darrera sessió plenària del Consell Insular de Menorca, el PP em va interpel·lar sobre el traspàs de Promoció turística que es farà efectiu en els propers mesos. L’argument del PP és que la dotació no és suficient quan la realitat ens diu que la proposta actual augmenta gairebé en un 28% la que ens va fer el senyor Bauzá i que es va rebutjar, aquesta sí, per insuficient. Els nombre que vaig donar durant el Ple són prou clarificadors, per qui ho vulgui entendre. Aquí els teniu.

La proposta del PP del 2015 partia de 5,3M€ de cost efectiu de les competències als quals afegia 6M€ addicionals. A Menorca, del global, li corresponia un 16,8%. La proposta actual valora en 6,7M€ el cost efectiu i n’afegeix 7M€ addicionals dels quals a Menorca li correspon un 17,23%. Per tant, la proposta actual no només augmenta el cost efectiu del traspàs en 1,5M€ i les partides addicionals en 1M€ sinó que, a més, augmenta el percentatge de Menorca.

Així, la millora respecte la proposta del PP és evident: augmenta un 27,7% més respecte la del 2015. En aquest sentit, hem de destacar que la proposta del PP partia de 900.000 el primer any, quantitat a la qual s’afegia 300.000 el segon i 300.000 el tercer, fins arribar a 1,5 M el darrer any (2018). Tanmateix, a partir del 4t any, hauríem tornat als 900.000€ perquè, segons informe jurídic d’hisenda, les aportacions addicionals de 300.000 no es consolidaven. Per tant, passat el període transitori hauríem tornat als 900.000€. Aquesta era la proposta real del PP.

Així, Menorca passa dels 900.000€ inicials del PP a 1,5M€ actuals, als quals s’ha d’afegir la quantitat no condicionada de 250.000€ anuals que, en paral·lel a la negociació del traspàs, el Consell Insular de Menorca ha acordat amb el Govern a través de la Llei de finançament dels consells, i que es dedicaran a posar en marxa la promoció turística des de Menorca. Per tant, la dotació real que aportaria el Govern seria de 1.750.000€ a través d’aquestes dues vies de finançament. Cal destacar que els 250.000€ que arriben a través de la millora de la Llei de Finançament estan assegurats anualment i, per tant, augmenten el percentatge de la dotació econòmica que rebrà el Consell Insular de Menorca a partir del 2018.

Pel que fa al percentatge, hem de dir que a l’actual proposta s’ha inclòs la variable de “territori protegit” que el 2015 no es tenia en compte i que afavoreix clarament Menorca i, per tant, compensa altres variables no tan favorables com pot ser la de població.

Finalment, ha de quedar clar que el Consell Insular de Menorca no augmenta els fons propis dedicats a la promoció turística: el que fa és mantenir la partida que fins ara s’hi venia dedicant, la qual cosa assegura que es podrà dedicar a promoció turística un mínim de 3M€, cosa que el PP ens havia demanar que féssim i que, ara que ho feim, critica!

Aquesta quantitat de 3M€ s’ha de valorar dins el context del pressupost de Promoció turística per a totes les Illes de l’Agència de Turisme Balear per al 2017, que és de 6,3M€. Per tant, és una xifra que permet començar a treballar en una promoció diferenciada de Menorca amb prou garanties, que és el que volem fer, sempre de la mà dels sectors implicats. I quan se’ns demana que intentem millorar-la, la nostra resposta només pot ser la que donaríem en qualsevol situació en què ens trobàssim: si durant els tràmits finals del traspàs es pot aconseguir alguna millora, per petita que sigui, evidentment, la lluitarem. Ara bé, augmentar un 28% la proposta del PP del 2015 ens sembla que és ja una millora importantíssima i innegable. Sens dubte, un bon acord.

Per tant, en aquests moments, el que estam fent és treballar de valent per poder assumir aquestes competències, que fa tant de temps que esperam a Menorca, amb totes les garanties d’èxit possible. Amb ganes, amb il·lusió i molt conscients de l’enorme responsabilitat que implica poder decidir del tot la nostra pròpia promoció, promoció que passa per continuar insistint en aquells valors naturals, culturals, gastronòmics… que ens fan una destinació diferent i atractiva.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari