Maite Salord

Escriptora

Arxiu de maig 2018

El bus de Favàritx

 

(Fotografia Diari Menorca)

 

Aquest estiu, a Menorca hi haurà dos indrets on només s’hi podrà accedir amb autobús, la platja de Macarella i Favàritx. Tot i que presenten similituds -es tracta de zones d’alts valors naturals, paisatgístics i ambientals-, la situació, en els dos casos, no és ben bé la mateixa i intentaré explicar-ho.

 • De qui és competència regular l’accés a Favàritx?

En aquest cas, la competència no és del Consell Insular de Menorca sinó del Govern Balear, concretament de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, pel fet que es troba dins l’àrea del Parc Natural de l’Albufera des Grau.

 • Què ha passat amb l’aparcament que ha funcionat els darrers anys?

La zona de Favàritx no ha comptat mai amb aparcaments regulats, ajustats a la legalitat. A més, com que el camí  no està delimitat entre paret seca, a mesura que va anar augmentant l’afluència de cotxes a la zona, es van anar generant zones d’aparcament no controlades, en terrenys privats, en els marges del camí d’accés al far. Aquesta situació irregular ha estat tolerada durant anys per les diferents administracions competents, arribant, els darrers anys, a una situació insostenible.

 • Es tracta d’una mesura definitiva?

En absolut.  Es tracta d’una mesura excepcional només de cara a aquest estiu i, per primera vegada, s’ha fet feina per poder resoldre la situació de manera definitiva. Així, per poder disposar d’aparcaments regulats a la zona de Favàrtix és necessari que estigui aprovat el PRUG (Pla Rector d’Ús i Gestió del parc natural), el qual s’està esperant des de l’any 2003. A principis de 2018 es va presentar i ha sortit a exposició pública.

Per tant, no ha estat fins aquest mandat que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear ha treballat per a la regularització definitiva dels estacionaments en la zona de Favàritx, redactant el Pla Rector d’Ús i Gestió, l’aprovació del qual es preveu dins aquest any 2018 i que permetrà per primera vegada la regularització d’una zona d’estacionament en la zona de Favàrtix dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau.

 • Quin paper ha jugat el Consell en aquesta situació?

Davant la impossibilitat d’establir un estacionament regulat per la falta del PRUG, el Consell Insular de Menorca ha treballat conjuntament amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear per poder donar una alternativa d’accés a la zona de Favàrtix mitjançant transport públic regular, evitant al mateix temps les situacions de falta de seguretat que provocaria la falta d’estacionament als marges del camí.La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear i el Consell Insular de Menorca regularan el trànsit a la zona del far de Favàritx, establint un sistema de transport públic col·lectiu des de l’estació d’autobusos de Maó que es complementarà amb la restricció d’accés en el tram final del camí de Favàritx i un sistema de vigilància dels accessos. Es tracta, com ja hem dit, d’una mesura excepcional i per aquest any 2018, mentre es regularitza l’estacionament a la zona.

 • Des d’on s’agafarà l’autobús de Favàritx?

La nova línia d’autobús serà entre Maó i Favàritx i començarà a operar a partir del proper dia 1 de juny. En temporada alta, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, estan previstes 13 sortides des de l’estació d’autobusos de Maó entre les 9:00 i les 19:30 cada dia de la setmana.

Així, com a mesura excepcional i per aquest any 2018, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l’accés a la zona de Favàritx quedarà restringida a sistemes de transport públic regular. També hi podran accedir altres vehicles de transport públic o discrecional que no necessitin estacionar a la zona, com taxis o minibusos en servei discrecional, aquests darrers en tot moment sotmesos a la prioritat de pas del sistema de transport públic regular i en funció de les característiques limitades del camí d’accés.

 • Quina serà la proposta definitiva d’estacionament a partir del 2019?

Quan estigui aprovat definitivament el PRUG del Parc Natural de s’Albufera des Grau, que es preveu que sigui dins aquest any 2018, s’establirà un estacionament regulat amb una capacitat per a 200 cotxes en la zona de les antigues bateries o en una zona propera, així com estableix l’esmentat PRUG presentat i en tramitació. A més, delimita una sèrie de zones que podran destinar-se a l’acollida d’aparcaments de forma transitòria mentre no es completin els tràmits per a l’establiment de l’aparcament definitiu. Les actuals zones d’aparcament no estan contemplades en el PRUG, per tant queden destinades a desaparèixer.

 

El mes d’abril s’iniciava amb el traspàs de la competència de Promoció turística al Consell Insular de Menorca i continuava amb el Debat de política general, que serveix per fer un repàs de l’acció de govern del darrer any. Tanmateix, com era previsible, aquest plenari es va convertir en un tast del que serà la propera campanya electoral que -per si algú encara no ho havia notat- l’oposició fa unes quantes setmanes que ha donat per començada.

Efectivament, després d’hivernar durant 3 llargs anys a l’oposició, el PP s’ha deixondit i, amb una estratègia tan previsible com barroera, ha començat a muntar el seu discurs electoral. Que aquest discurs no encaixi gens ni mica amb la realitat, no és cap problema. Ho vam poder comprovar amb les propostes de resolució que van presentar. Res nou. Viuen instal·lats dins un mon que qualificaria de realitat inversa” o, com deia Freud, “projecció negativa”, mecanisme pel qual algú, en situació de conflicte emocional, atribueix a altres pensaments propis que són inacceptables. Perquè, quan el PP parla de falta de projecte, de falta de lideratge, d’inacció, de males relacions entre els consellers, etc, etc, en realitat, el que està fent és definir els seus anys de govern fil per randa. I, com que estan convençuts -seguint l’escola de Goebbels, el “cap de comunicació” de Hitler- que repetint una mentida la faran realitat, continuen per aquí. És una llàstima, què hi farem.

Bona mostra del que estic dient és que la gran majoria de propostes de resolució que el PP va presentar no es van poder aprovar perquè ja s’estan fent. Van presentar aquesta bateria de propostes només amb la finalitat d’alimentar aquesta realitat inversa en què viuen instal·lats i que no respon a la realitat autèntica. Només un exemples. S’exclamen que les obres de la ME-1 no estan acabades però no volen recordar que, en aquestes alçades del seu mandat, encara no havien fet RES a la carretera: van començar l’octubre del 2014, mig any d’abans de les eleccions, i per deixar unes obres paralitzades, amb un projecte que no es podia executar per les mancances que tenia, i amb un sobrecost milionari. Aquesta va ser la seva magnífica gestió. Avui, hem resolt l’entrada a Alaior amb una rotonda sobre la qual hi havia consens (per què el PP no va començar per aquí?); a finals d’any tindrem el tram Ciutadella-Ferreries acabat; i, finalment, en base a la feina feta fins ara, donarem una resposta a la resta del tram Alaior-Maó. La diferència em sembla que és evident.

D’altra banda, no em puc estar de dir que no van presentar NI UNA SOLA proposta en les matèries de patrimoni, promoció cultural, arxius i biblioteques, i cooperació internacional. D’Educació, n’hi ha dues. La primera: “El Ple del Consell insular insta a l’equip de govern a crear beques per a estudiants amb la problemàtica amb les del Govern”, que  vam votar en contra per manca d’intel·ligibilitat. La segona: “El Ple del Consell Insular de Menorca insta a l’equip de govern a agilitar la posada en marxa del Conservatori”, una competència del Govern Balear! I, finalment, en Política lingüística, la proposta que no hi podia faltar. “El Ple del Consell Insular de Menorca rebutja qualsevol mesura d’imposició lingüística que pugui suposar encara més dificultats a la cobertura de personal sanitari, i/o que pugui generar una manca de facultatius fora de les illes”, proposta que vam votar en contra. El dia que el PP tregui l’obligatorietat del nivell C1 de castellà per als alumnes estrangers que volen cursar el MIR a Espanya, podem tornar a parlar de presumptes imposicions.

Per acabar, quan, el juliol del 2015, vam asumir les responsabilitats de govern l’objectiu era clar: era urgent tornar a posar en marxa una màquina que duia quatre anys aturada. La falta d’iniciativa política del govern anterior havia convertit el Consell en una institució que, per primera vegada des de la seva creació, no era vista per la ciutadania de Menorca com la més important, la més decisiva i la que ha de liderar les polítiques que l’illa necessita. El repte era tan complex com engrescador.

Territori, transparència, política lingüística, turisme sostenible, promoció econòmica i producte local, cultura,  medi ambient amb una clara aposta per les energies renovables, polítiques de benestar social per a tothom, Menorca com a reserva de biosfera, la mateixa Menorca que espera ser declarada per la Unesco Patrimoni de la Humanitat pels seus valuosos béns arqueològics, són els eixos amb els quals feim feina sempre de manera transversal. Aquest equip de govern lidera un projecte proper a les persones sensible a les demandes d’una societat que ara se sent escoltada.

Encara que al PP no li agradi, els tres partits que formam l’equip de govern del Consell Insular de Menorca tenim molt clara quina és la nostra responsabilitat i l’exercim amb la màxima dedicació, molt conscient que  la nostra feina de d’avui serà la Menorca de demà.

A Macarella, amb bus

 

Enguany, per primera vegada i com a prova pilot, només es podrà accedir amb autobús i bicicleta a les platges de Macarella i Macarelleta.  Com sol passar sempre que es fan canvis en coses que “tota la vida” han estat d’una determinada manera, les reticències i crítiques de moltes persones no s’han fet esperar, augurant autèntics desastres. Els mateixos desastres que havia de provocar la prohibició de fumar en bars i restaurants, de tancar un carrer al trànsit o d’haver-nos de posar casc per anar en moto. I, tanmateix, avui sembla que ho hem fet “tota la vida”.

Dit açò, som conscient que una mesura d’aquest tipus planteja interrogants entre els ciutadans. La resposta a la majoria d’aquests interrogants la trobareu a la pàgina web de transport públic del Consell Insular de Menorca mou-tmenorca.com i a la de l’empresa que farà el servei. Tanmateix, m’agradaria insistir en uns quants dubtes que diverses persones m’han plantejat aquests dies. Són aquests.

 • Per què s’ha de limitar l’accés a Macarella?

Perquè Macarella, com altres platges de Menorca, es troba dins una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) que ens obliga, per llei, a preservar els seus valors naturals, paisatgístics i ambientals. Per fer-ho possible, el Consell Insular de Menorca va aprovar el pla especial de protecció de l’ANEI ME-14 (Costa Sud de Ciutadella) el juny del 2002. Aquest pla preveia una zona d’estacionament de vehicles amb un nombre màxim de vehicles autoritzats, a Macarella, de 160 places.

 • Per què no s’amplia l’aparcament si és insuficient?

Perquè les platges tenen una capacitat limitada i els aparcaments estan dimensionats a aquesta. Augmentar el nombre d’aparcaments implicaria, automàticament, la saturació de la platja i, amb ella, posar en risc els seus valors naturals i impedir als usuaris el seu gaudi, a més de problemes evidents de seguretat.

 • Si hi ha una emergència, no s’empitjorarà la situació?

Ben al contrari.  El risc d’incendi, que ja és elevat a l’estiu, ho és molt més amb una bateria de cotxes aparcats en àrees properes a boscos. A més, en cas de ser necessària l’evacuació de la platja i l’arribada dels vehicles d’emergència, aquesta seria molt més fàcil sense cotxes particulars que entorpissin el pas.

 Per què només s’hi podrà anar  amb autobús?

Per una qüestió molt simple: l’amplada del camí no permet que hi puguin passar un autobús i un cotxe a la vegada. Per tant, en aquest cas, a diferència d’altres platges, només hi havia dues opcions incompatibles entre elles: o cotxe o autobús.

 • Per què no es continua com fins ara?

Perquè, malauradament, tot i l’esforç que representa tant els panells lluminosos que indiquen l’estat d’ocupació de les zones d’estacionament, com la presència d’informadors a cada estacionament i en certs punts al llarg del camí, s’han produït incidents en les vies d’accés que han suposat i suposen tant molèsties als vesins com a d’altres usuaris de les vies, a causa de l’incompliment de la normativa bàsica en matèria de circulació de vehicles, com problemes puntuals d’ordre públic.

 • És una mesura que dificulta l’accés a Macarella i Macarelleta?

Ben al contrari. En primer lloc perquè es podrà fer la reserva amb antelació i tothom sabrà amb seguretat si hi podrà anar o no, a diferència d’ara. Açò farà que la frustració que genera fer uns plans i després veure que no els pots complir no es produirà. A més, hi ha molts de visitants que demanen només anar-hi a veure-les, encara que no s’hi puguin quedar i, ara, açò serà possible combinant freqüències d’anada i tornada poc demandades.

 •  Com ho hem de fer per pagar només 4,10€, anada i tornada?

Tot i que el preu de sortida d’anada i tornada és de 8.20€, és molt senzill pagar la tarifa reduïda de 4,10€. Només s’ha d’anar al Consell Insular de Menorca i demanar la targeta de transport públic, que és gratuïta. Després, s’ha de fer la reserva a través de la web i, en pujar a l’autobús, s’ha de mostrar la targeta.

 • És una mesura que va en contra del turisme?

En absolut. Justament el que volem és posar ordre en un tema que fins ara generava problemes. Estan a Granada o a Galícia en contra del turisme pel fet d’haver de reservar amb antelació les visites a l’Alhambra o la platja de Las Catedrales? Es tracta de fer possible preservar una zona d’alts valors naturals amb el fet que pugui ser gaudida per menorquins i visitants.

 •  Ja no es podrà anar a sopar a la platja?

La gent de Menorca que té el costum d’anar el fosquet a la platja, ho podrà continuar fent en el cas, també, de Macarella perquè l’horari d’autobusos ho permetrà.

Segur que encara hi deu quedar algun dubte a resoldre i, personalment, estic a disposició de qui me’ls vulgui plantejar. Tanmateix, tots haurem de fer un exercici de paciència per acostumar-nos a aquesta nova manera d’anar a Macarella. Cap canvi és fàcil, ho sé, però hem de donar temps a veure com funciona. Continuar com fins ara no era una solució i ho sabem tots.