Maite Salord

Escriptora

2016

 

2155_1360973382

Cridà l’amic en alt a les gents, e dix que amor los manava que amassen en anant e en seent, e en vetlant e en dorment, e en parlant e en callant, e en comprant e en venent, e en plorant e en rient, e en plaer e en llanguiment, e en guanyant e en perdent; e en qualsque coses faessen, en totes amassen, cor d’amor n’havien manament.

Ramon Llull, Llibre d’Amic e Amat

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari