Maite Salord

Escriptora

consell-insular-de-menorca

En el Ple del passat dilluns, vaig interpel·lar el conseller Alejandre sobre les declaracions que va fer a diversos mitjans de comunicació (ARA i TV3) arran de les crítiques a les obres de la carretera ME-1. Aquesta va ser la meva intervenció:

“Si avui hi ha una actuació del Consell Insular de Menorca capaç de mobilitzar a milers de persona en contra és, sens dubte, la de les obres que es fan a la carretera entre Alaior i Maó. I el motiu és ben clar: es va fer, d’entrada, sense cap tipus d’informació als ciutadans i als ajuntaments implicats i va ser, per tant, un procediment sense participació ni transparència. Prèviament a la redacció del projecte, que es va aprovar la Comissió de Govern de dia 17 de setembre de 2012, no es va obrir cap debat públic sobre el mateix ni es va consultat oficialment els ajuntaments de Maó i d’Alaior, que en són afectats directes, ni als seus ciutadans. L’oposició, per exemple, no tenia cap informació al respecte. A partir d’aquí, i davant les crítiques rebudes, es va voler reconduir la situació i es va arribar a mostrar el projecte fins i tot als treballadors del CIM. Ara bé, hi va haver entitats que van haver de recórrer a un notari per tenir-hi accés. La conclusió és que el procés no va ser l’adequat perquè hi va faltar participació i, d’entrada, informació.

Així, es va aprovar inicialment el projecte de traçat denominat “Millora de la carreteraMe-1 entre Alaior i Maó”, redactat per l’enginyer Rodrigo del Pozo de “Mediterráneo de Ingenieria Civil SL.” I, després de consultar el projecte guanyador per comparar-lo amb el projecte aprovat, a l’apartat de solucions tècniques, queda ben clar que en cap cas s’optava per rotondes a doble nivell ni per la gran quantitat de rotondes que ara s’executen. Es diu, per exemple, que es volen remodelar les existents de l’aeroport i l’entrada d’Alaior, per fer-la “anàloga a la projectada a l’entrada de Ferreries amb un radi de 45m i amb dos carrils de 4m d’amplada.” D’altra banda, en els girs a l’esquerra a carreteres i camins rellevants es parla d’”implementar un carril central.” És per això que vam dir, i mantenim, que les rotondes sobredimensionades responen més a criteris polítics que no tècnics: es tracta de fer un desdoblament “aparent”.

Des del PSM Més per Menorca vam considerar, des del principi, que la proposta estava sobredimensionada i és per això que vam formular al•legacions: només es contemplava el tema de seguretat i no es tenia en compte, per aquest ordre de prioritat, el medi ambient, el benefici social i l’operativitat no tan sols dels vehicles si no de tots els usuaris de l’entorn de la via. La prohibició absoluta de girs a l’esquerra ha provocat un sobredimensionament de les solucions per a canvis de direcció. Vam demanar que es flexibilitzàs aquesta prohibició, per exemple, introduint girs a l’esquerra mitjançat carrils centrals, disminuint així l’impacte de les rotondes de doble nivell o, en altres casos, demanaven que se substituïssin rotondes a doble nivell per una convencional. També vam demanar que se suprimís l’enllaç proper a Binai, on es proposa una rotonda de doble nivell, ja que no respon a cap intersecció i no es justifica una gran estructura tan sols pel canvi de sentit. També ho vam dir a les al•legacions a l’interès general d’aquest projecte. Cap d’aquestes propostes es van tenir en compte.

És per açò que no podem entendre les declaracions del conseller Alejandre, en una entrevista al diari Ara Balears quan diu que “es tracta d’un projecte purament tècnic”, perquè és evident que no és així. I, el que és més greu que, des de l’oposició, en privat, li hem “admès que estàvem mal informats o que ho havíem mal interpretat”, afirmació que, a més que no és certa, com a mínim en el cas del PSM Més per Menorca, de les converses “en privat” se suposa que no se’n pot fer un ús públic i molt manco polític, i molt manco si no és ver! Ens sembla una afirmació desafortunadíssima. Ara bé, no és la pitjor que ha fet.

El PP té, de moment, majoria absoluta per governar, però, com ja li hem dit en altres ocasions, no pot oblidar que governa per a tots els menorquins i que ho fa, a més, en uns moments en què la situació econòmica, tan difícil a nivell social, fa que des de l’administració s’hagi de ser extraordinàriament curós amb la despesa. És imprescindible, aquest macroprojecte, en aquests moments? Es tracta d’un projecte sobredimensionat que té dues conseqüències molt negatives: consum innecessari de territori i una despesa de milions d’euros, indecent en el moment econòmic que vivim. Hi ha solucions tan vàlides a nivell tècnic (les que proposava, per exemple, el projecte que va guanyar el concurs) i que podrien representar una solució de consens. Però aquest equip de govern no ha gestionat les crítiques que ha rebut el projecte gens bé: no hi ha ciutadans manipulats sinó ciutadans preocupats, i molt, pel que representen aquestes obres. Ciutadans de tots els colors polítics que veuen amb preocupació com aquesta actuació desproporcionada afectarà de forma irreversible el territori.

I com ha respost el conseller a les crítiques? Dient coses com: “hi ha massa gent alliberada que defensa “interessos concrets”, quan el que hi ha a Menorca són milers d’ecologistes que han demostrat en prou ocasions que estimen l’illa i que volen conservar els valors ambientals que té i és gent que es mou, a més, de manera voluntària. O  dient:“Menorca pateix una depressió mental”, afirmació que és un insult als menorquins; “això ve d’haver abusat de la subvenció”, quan el 2015 el PP ha donat un nombre més alt de subvencions que l’any passat, subvencions que surten cada dia al diari, per si teníem cap dubte de la seva finalitat electoralista!; “són gent (ecologistes) que tenen un sou més alt que el meu, i potser tenen altres interessos en l’àmbit polític”: què vol dir, que, dins el seu esquema de classes, un ecologista no pot cobrar més que vostè? Que els interessos polítics d’un general són lícits però els d’un ecologista, no? Senyor Alejandre, són afirmacions que demostren un tarannà tan poc democràtic que són molt preocupants i que pensam que mereixen, com a mínim, una explicació. En la seva mà deix si qualque cosa més.”

La resposta del conseller Alejandre a aquesta intervenció, encara va ser pitjor: no només no va demanar disculpes sinó que va “matar al missatger” (periodistes “deslleials”, segons ell) i a certs mitjans “nacionalistes” (i ho diu qui publica articles a “La Razón”!). La resposta d’un dels periodistes ja ho diu tot i em sembla que no cal afegir-hi res més. O sí: que el Consell de Menorca no és un quarter ni els crítics amb les obres de la carretera som la tropa, conseller, només ciutadans que no volem que es faci un dany irreparable a la nostra illa.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari