Maite Salord

Escriptora

Arxiu de gener 2015

consell-insular-de-menorca

Aquí teniu la meva intervenció en el Ple d’ahir sobre el tema de l’abocador de Milà.

Tots entenem de la importància que poden tenir unes filtracions a l’abocador de Milà o una mala ampliació de Milà. Conseqüències, en primer lloc, ambientals greus, però també econòmiques i socials.

La resposta que el conseller Villalonga ha donat al problema ha estat, al nostre paper, absolutament desafortunada perquè ha actuat, d’una banda, amagant informació; i, de l’altra, escampant ombres de dubte sobre polítics i tècnics sense acabar d’acusar ningú i, sobretot, obviant les seves responsabilitats.

Anem a repassar el fets més importants.

• El desembre de 2013 (3 mesos després de la inauguració de l’ampliació) es detecten els primers problemes de filtracions a l’abocador des Milà. En diu res el conseller Villalonga a l’oposició? No. Va convocar el Consorci de Residus per informar? No. És l’octubre del 2014, en una interpel•lació del grup socialista, que el tema es fa públic per primera vegada.

• El desembre de 2014, Medi Ambient clausura temporalment les cel•les de Milà. En diu res el conseller Villalonga a l’oposició? No. Va convocar el Consorci de Residus per informar?. No. No fins que el tema apareix a la premsa, mesclat amb qüestions personals entre el conseller i l’empresari que va fer l’ampliació, qüestions en les quals no hi hem entrat mai.

• És a partir d’aquí, però, que el conseller es posa les piles i comença una carrera desenfrenada per rebatre les acusacions que es fan des de la premsa i no troba altra manera de fer-ho que cercant culpables per tot i de tot, excepte ell mateix, és clar. En aquesta carrera ridícula per llevar-se la responsabilitat de damunt, rep tothom (tècnics i polítics), amb insinuacions (tira la pedra i amaga la mà) que mai acaba de dir del tot (perquè sap que se la juga) i cercant una confusió que ja li va bé. Lògicament, la premsa li va de ressò.

• Per tant, sense entrar en el fons de la qüestió, la gestió política que ha fet del tema el conseller Villalonga és nefasta i només ha compartit la informació, en un tema molt greu, quan les notícies que apareixien als mitjans l’han forçat a fer-ho. En aquest sentit, agraïm molt la reunió amb les tècniques del Consorci, que va ser molt clarificadora, reunió que, públicament, havíem demanat des del PSM Més per Menorca.

Així, anem a veure què ha dit i què ha amagat el conseller per defensar la seva actuació.

• Canvi de projecte. Ha insistit molt en el fet que hi havia dos projectes d’ampliació, com si això fos una irregularitat. Quan es presenta el projecte al Govern Balear, des de DG de Residus hi troben problemes i açò origina que el gestor (Mora) renunciï al projecte de la UTE-GEMMA i presenti un nou projecte, el de TERRATEST, per solucionar la impermeabilització. Hi havia deficiències i l’empresa no aportava solucions. Per açò, per qüestions tècniques, es va optar per fer un nou projecte.

• Aquest nou projecte és el que el senyor Villalonga es troba quan entra a governar el juny de 2011, un projecte que adjudica el setembre de 2012. I l’adjudica vostè, senyor Villalonga, quan ja fa més d’un any que governa. I del projecte, quan es va inaugurar l’obra va dir, vostè i el senyor Tadeo: “El president del Consell Insular ha destacat les garanties ambientals d’aquesta obra precisament enguany que es compleix el 20 aniversari de la declaració de Menorca per part de la UNESCO com a Reserva de Biosfera. Per la seva part, el president del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca i també conseller d’Economia, Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga, ha reiterat que aquesta infraestructura compta amb un sistema d’impermeabilització amb un factor de seguretat vuit vegades superior a l’obligatori.” Aquestes paraules encara es poden trobar a la pàgina web del Consell, a la nota de premsa que van enviar aquell dia.

• Després d’haver adjudicat vostè el projecte i d’haver-ne cantat les excel·lències, ara diu que tota la culpa és del govern anterior. I ho diu admetent que ni se’l va mirar i que no sabia res que abans se n’hagués fet un altre. Quina ha estat la seva gestió, senyor Villalonga? Què fa vostè com a conseller? Alaba projectes sense haver-se’ls mirat abans? Es veu que sí. Ara, si no funcionen, ja és culpa de l’altre. Les seves excuses són de pati d’escola: quan recrimines a un fillet que hagi tirat una pedra a l’altre, resulta que el culpable és qui li ha donat la pedra, no qui l’ha tirada.
A més, vol vendre que el fet que els tràmits del projecte els hagués fet l’anterior govern impedia que el PP el pogués modificar o, fins i tot, deixar dins un calaix, cosa absolutament falsa perquè vostè mateix ho va fer, per exemple, amb el Pla Director Sectorial de Comerç o el de Carreteres. Per tant, senyor Villalonga, qui adjudica aquest projecte és vostè i si l’hagués volgut canviar, ho podria haver fet perfectament.

Per tant, haver-hi dos projectes és, des del punt de vista polític, res sospitós; i, sobretot, vostè és qui adjudica el projecte i, per tant, el seu únic responsable a nivell polític.

• Dit això, entrem ja en el que és realment important: les deficiències que presenta el projecte. Està molt bé que vostè vulgui depurar responsabilitats. Des del PSM Més per Menorca, també. Ara bé, el titular de premsa que “El PP durà Milà a Fiscalia” és fals: el que s’aprova és iniciar una investigació. Ho celebram, després d’haver vist que vostè ho ha fet al revés: primer, es veu acusat damunt el diari i obre el ventilador sense calibrar les conseqüències de la seva irresponsabilitat, posa ombres de dubte damunt polítics i tècnics (que no es poden defensar) i, el que és més greu, tapa la seva preocupant manca de gestió; després, obre una investigació. Lamentable.

• I entraré ara en un tema que hem sembla clau: quins són els motius del retard del concurs per la gestió de Milà? El 2010 es va fer una pròrroga d’un any per preparar la documentació del nou concurs, una documentació complexa que vostè va trobar pràcticament enllestida. Tanmateix, ha estat tres anys i mig a treure el nou concurs (les bases no es publiquen al BOIB fins dia 8 de gener). Per què? Per qüestions tècniques? No. Per quin motiu, idò? D’aquest tema no n’ha volgut dir res, l’ha tapat mentre parlava d’altres que no tenen tant de pes.

• El que un conseller i un president amb cara i ulls haurien fet amb aquest tema tan greu i que està –o hauria d’estar- per damunt de diferències polítiques és: 1) compartir-lo, des del principi, amb l’oposició, que hauríem actuat amb responsabilitat; 2) compartir-lo, des del principi, amb els membres del Consorci; 3) preocupar-se de cercar solucions, també des del principi, i no esperar a haver de córrer quan el tema ja és massa greu; 4) ser conscient que ens hi jugam el futur de l’abocador de Menorca i tots sabem quina és l’alternativa, una alternativa que no vull ni dir en veu alta.

És una llàstima, senyor Villalonga, que la incompetència i la irresponsabilitat no es puguin denunciar davant Fiscalia perquè vostè hauria de donar moltes explicacions.

Crònica d’un Ple XLI: Norma Territorial Transitòria

consell-insular-de-menorca

Com ja vaig dir a la darrera crònica d’un Ple, el desembre del 2014 va ser intens, pel que fa a sessions plenàries, en el Consell Insular de Menorca: tres, en tres setmanes, el darrer dels quals va ser el de l’aprovació de la Norma Territorial Transitòria. Aquí teniu la meva intervenció.

La NTT que avui aprovam in extremis posa en evidència la manera de governar del PP: el fons i les formes. Comencem per LES FORMES:

1- Incompliment d’una promesa electoral. El 2003, just aprovar-se el PTI, el PP va dir que el primer que farien en governar el CIM seria modificar-lo. Aquesta futura modificació del PTI va ser el tema estrella del PP de les campanyes electorals del 2003, del 2007 i del 2011. Vuit anys després, quan, finalment, el PP va assolir el govern del Consell Insular de Menorca, el 2011, era d’esperar que en poc temps complís la seva promesa. Però no ha estat així: onze anys després de l’aprovació del PTI, l’únic que el PP pot posar damunt la taula és aquesta Norma Territorial Transitòria, aprovada damunt la campana i que presenta molts de dubtes.

2- Gestió ineficaç. Val la pena recordar el camí, iniciat pel conseller Huguet, que ens ha duit fins aquí:

• Van dir que no modificaven el PTI i que feien una NTT per “guanyar temps”, un temps preciós per poder sortir de la crisi de manera immediata i l’aproven a cinc mesos d’acabar el mandat! M’abstindré de posar-hi qualificatius… L’argument cau pel seu propi pes.

• Dia 19 de Març del 2012, intent de modificació del PTI a través del Govern de les Illes balears i el Parlament, a través d’una disposició al DECRET LLEI 7/2012 de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible: la DA9a, “faculta al Consell Insular de Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el planejament urbanístic de l’illa”. És a dir, no era una modificació puntual, sinó un nou PTI sense les garanties d’un PTI, redactat evitant les garanties pròpies de qualsevol norma territorial, reduint al mínims els terminis d’informació per part d’ajuntaments, Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, de participació ciutadana,…. per exemple. Els serveis jurídics del GB els van aturar els peus i els van dir, com també havíem dit des del PSM Més per Menorca, que aquesta petició discrecional no s’adequava a l’ordenació jurídica

• Finalment, s’aprova la llei 7/2012 de 13 de juny de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible: a la DA 9a apareix per primera vegada la NTT del CIM, amb el termini d’un any per dur-la a terme. Dia 19 de Març del 2013, però, el conseller Huguet, en nom del president Tadeo, anunciava que demanaria en persona al Parlament que es modificàs el termini d’un any de donava la disposició addicional 9è de la llei 7/2012 per aprovar la NTT perquè no la tenien enllestida!

• El fet que la NTT s’aprovi a través d’un decret-llei del Govern Balear representa, a més i sobretot, una renúncia a la plena sobirania en matèria territorial del Consell Insular de Menorca.

• El juny de 2014 es fa l’aprovació inicial de la NTT. Pel camí, hem perdut les famoses “legitimacions”, una carta als reis, quan el propi caràcter de la Norma exigia una universalitat de plantejaments que no es podien traduir en la llista de projectes particulars en què s’anava convertint, per obra i gràcia de l’acció de govern d’aquesta casa.

3- Tramitació caòtica. A l’avanç: manca de documentació (memòria justificativa, informes, plànols incorrectes…); documentació lliurada minuts abans de reunir-se la CTAU; canvis que no s’han comunicat…

En el cas del document definitiu, hem de destacar diversos aspectes: es va aprovar l’articulat amb un informe tècnic, amb canvis entre un i altre; hi faltava un informe de Costes, informe que ha implicat una modificació que no es va enviar abans a la CTAU (DA 4a); també va dir de viva veu que hi havia un informe sostenibilitat econòmica i de l’interventor, document que no vam poder mirar; error detectats que també s’havien esmenat de paraula; canvis de nuclis tradicionals a turístics, etc, etc.
A més, la NTT s’haurà de tornar a canviar per adequar-se a la llei agrària.

Fet aquest recorregut per les formes amb què s’ha tramitat aquesta NTT, entrem EN EL FONS, en el model territorial de Menorca que el PP posa damunt la taula.

1- Seguir construint, l’única recepta contra la crisi. És preocupant que l’única solució que el PP ha posat damunt la taula per sortir de la crisi sigui exactament la mateixa que ens hi ha duit. Ja ho vam dir durant l’aprovació inicial: aquesta Norma no generarà més activitat econòmica sinó que generarà drets als propietaris, que no són els que volen fer les activitats, i per tant faria irreversible qualsevol ordenació posterior.

2- Una NTT que, a més, se sustenta en tres pilars que en absolut podem compartir: la desprotecció del territori, el creixement indiscriminat i sense criteri i la construcció de grans infraestructures en rústic. I, sobretot, aquesta NTT canviarà la fesomia d’una Menorca que, no ho oblidem, és Reserva de Biosfera.

• Creació de les àrees de transició en zones turístiques i en els nuclis no tradicionals. El PTI era restrictiu: només permetia créixer al voltant dels pobles. Per què han de permetre créixer les urbanitzacions si encara hi ha places buides i zones sense construir a les urbanitzacions?

• Justifiquen la desprotecció que fan del sòl rústec en base a l’increment de l’activitat econòmica (articles 16 al 34). A partir d’aquí, com diuen a l’article 7, hi haurà tants residus d’obra que necessitarem més plantes de tractament de residus…

• En general, la NTT permet la construcció de grans infraestructures en rústic, més oferta complementària. La sacrosanta desestacionalització justifica qualsevol infraestructura o equipament i, per això, en sòl rústec (article 8) es permeten equipaments esportius en sòl rústec que contribueixen a la desestacionalització. A Ciutadella tenim una piscina descoberta, que només s’obre el juliol i l’agost, i es va fer amb fons per a la desestacionalització de la conselleria de turisme. Vostès han fet el mateix amb el parc aquàtic de Biniancolla.

Així, amb l’argument de la crisi econòmica, el PP vol obrir novament les portes de Menorca a l’especulació i al negoci fàcil. Avui a les Illes, patim les conseqüències de la política del PP que ha confós els interessos privats amb els interessos públics. Avui, a les Illes, veim com es destapem casos de corrupció i trames que, presumptament, mentre els ciutadans s’empobrien i es destruïen els recursos i el patrimoni natural, han enriquit persones i han finançat, de forma il•legal, el PP.
Llei de Turisme, llei del sòl, llei agrària, NTT… afectaran Menorca de manera irreversible i aposten per salvaguardar l’interès particular per sobre del col•lectiu. Models que aposten, una vegada més, pel que ens ha duit on som ara: a l’engreix de butxaques privades i a l’espoli dels recursos de tots.

És per això que no ens podem estar a favor d’aquestes lleis que el PP duu a terme perquè malmeten l’esforç de moltes generacions de menorquins que ha permès conservar l’illa i garantir-ne els recursos naturals, mantenint les seves platges, el camp, els camins o un paisatge ben característic. Uns valors naturals que, avui, indubtablement són font d’atracció social i econòmica, i són essencials per a la vida, per a la qualitat de vida de les persones que vivim a Menorca. A més, el patrimoni natural de l’illa és allò que ens diferencia i, per tant, és el que ens pot garantir el futur de la nostra economia. Una economia que volem diversificada però que és evident que gira al voltant d’un sector turístic de cada vegada més sensible als valors ambientals i culturals.

Des del PSM Més per Menorca, consideram equivocat que, actualment, els models especulatius, que han generat la bombolla financera i l’especulació urbanística que patim, hagin de ser la base del nou model de desenvolupament de Menorca. Ens hem cansat de sentir, durant molts anys, infinitat d’iniciatives basades en l’especulació i el guany ràpid, que havien de dur més progrés, més turisme, més qualitat de vida o permetre una major desestacionalització.

La realitat, però, s’imposa i no podem caure en el mateix error i esperar que una de les causes de la crisi actual, el model d’especulació i construcció desmesurada, ens pugui treure d’ella. De fet, en molts dels llocs on més s’ha destruït el territori i s’ha urbanitzat impulsivament, com València, Canàries o Múrcia, la taxa d’atur està molt per sobre del 20% i l’economia es troba en una forta depressió.

El PP de Menorca va estar vuit anys a l’oposició amb 6 consellers, 6, clamant contra un PTI que, amb 4 anys de govern han estat incapaços de modificar: l’únic que pot posar avui damunt la taula és una NTT sense suficients garanties jurídiques (canvis i PTI) i que cau en els mateixos errors històrics de la dreta d’aquest país: construir, construir i construir. I ja poden disfressar la realitat amb dibuixets infantils propis dels mons yuppi, com el de la carretera general. La seva gestió ha estat molt pobra –pobríssima- però suficient per veure què són capaços de fer amb més temps per endavant. Per sort, el maig del 2015 els menorquins tindran l’oportunitat de capgirar la situació. Una oportunitat real, impensable fa tres anys i mig quan el PP es feia amb la majoria més àmplia mai aconseguida. Una oportunitat que estic convençuda que els menorquins no desaprofitaran.

Per tot açò, el vot del PSM Més per Menorca serà contrari a l’aprovació de la Norma Territorial Transitòria.

Foto Més

Diumenge, dia 18 de gener, en Nel Martí i jo vam ser proclamats candidats al Parlament de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca, respectivament. En el seu blog, en Nel ha deixat les paraules de crítica al govern Bauzá, un govern que ha actuat en contra de les persones, amb atacs sistemàtics a la sanitat, al benestar o a l’educació.

Aquestes són les que vaig dir jo:

“És un privilegi poder encapçalar la llista del Consell per un projecte com el de MÉS PER MENORCA, un moviment menorquinista i ecologista, que va néixer fa ara dos anys i que està format majoritàriament per persones independents i per persones que formen part de 4 partits polítics (PSM Més per Menorca, Iniciativa-Verds, Equo i Esquerra Republicana de Menorca). Durant aquests dos anys de feina, hem sabut fer realitat allò que la gent reclama: a unitat de partits afins i, sobretot, obertura cap a la societat. Per açò s’han arraconat sigles, s’han ajuntat esforços, s’ha traslladat tota la capacitat de decisió a les assemblees obertes (han triat els reglaments de funcionament, ideari…), les llistes es fan a través de primàries i sense quotes de partit… Per tant, som un projecte de futur aglutinador i participatiu que ja ha rebut el suport de prop de 500 persones.

Però el que és més important és que MÉS PER MENORCA som els únics que creim en Menorca com un subjecte polític que hem de fer créixer des de Menorca mateix, sense rebre consignes de Palma o de Madrid. No som la sucursal de cap partit. Tenim les mans lliures per decidir què volem i també per desmarcar-nos d’aquelles polítiques que no respecten la cultura, el territori, la gent. I per açò és clau que el govern de Menorca tengui la màxima capacitat de decisió, amb totes aquelles competències que permet l’Estatut –i que encara no tenim- i fent passes cap a l’objectiu de fer possible que el poble menorquí pugui decidir sobre qüestions territorials, socials, econòmiques i polítiques.

Per açò, necessitam un Consell fort, reivindicatiu, que no acoti el cap davant els rajoys i els bauzás de torn, amb una persona al capdavant que sàpiga liderar el govern, amb capacitat de feina, que tengui experiència en la gestió i que conegui el Consell. Supòs que no importa que digui qui és, aquesta persona…

Aquests quatre anys d’oposició al PP al Consell m’han mostrat molt, moltíssim, de com no s’ha de governar. El primer que hem de recuperar és el sentit autèntic de la paraula democràcia i açò ho farem potenciant la participació ciutadana, amb òrgans que ja existeixen i que el PP no empra i creant-ne de nous, si és necessari; i actuant amb absoluta transparència, sense sospites d’amiguisme o de fronteres massa primes entre interessos públics i privats.

A partir d’aquí, no hem de deixar d’insistir en un tema que fa anys que denunciam i que és clau per a Menorca: la millora del finançament que de Madrid –governi qui governi- fins ara ens han negat sempre. Som els que més aportam a la caixa de l’Estat i el que més poc rebem: els nostres doblers serveixen per pagar Aves que no emprarem mai, per pagar aeroports fantasmes, mentre tenim el tema del transport aeri sense resoldre o camins a recuperar o edificis emblemàtics que cauen perquè diuen que “no hi ha doblers”. N’hi ha per segons què i per segons qui. És una pura qüestió de prioritats i des d’aquí, tenim molt clares quines són les nostres prioritats.

Necessitam una economia en què els sectors estiguin equilibrats i, per això, és urgent donar suport als petits empresaris i autònoms. Necessitam una economia que no es basi en la destrucció del territori sinó en potenciar els valors ambientals de Menorca i que tant ha costat de preservar i que és allò, justament, que ens diferencia. Ara mateix, tenim un projecte de carretera desproporcionat, que no respon a les nostres necessitats, com tenim un aeroport desproporcionat. No hauria estat millor invertir en transport públic i treure cotxes de la carretera? No hauria estat millor invertir en millorar freqüències i preus de vols? Tenim parcs aquàtics en sòl rústic perquè “desestacionalitza”, diuen. Qui es pot creure que vindran turistes fora de temporada per posar-ne en remull en un parc aquàtic? Ara mateix, qualsevol projecte que un polític considera que “desestacionalitza” (o sigui, tots!) es pot fer en sòl rústic. Us imaginau com pot acabar el camp de Menorca si que aquesta gent continua governant?

No ens enganem: els atacs sistemàtics a l’educació i la cultura que hem patit aquests darrers 4 anys no són gratuïts: ens voldrien ciutadans sense criteri, sense capacitat de decisió. I nosaltres volem ciutadans lliures i responsables, en una societat cohesionada. Ciutadans que sàpiguen veure que, en contra del que els interessa escampar a uns quants, no tots els polítics són iguals i que n’hi ha que fa molts anys que ho demostram. Però aquesta societat només és possible si s’inverteix en educació i en cultura.

Acab. Hem rebut, rebem i rebrem atacs perquè el PP també sap que, si avui hi ha una alternativa real al seu govern, aquesta és la de MÉS PER MENORCA: perquè tenim la fortalesa que ens dóna la unitat real, més enllà de discursos ben intencionats (4 partits que han deixat sigles endarrere per unir esforços); tenim la fortalesa que ens dóna l’experiència d’aquests 4 anys d’oposició al PP, en Nel al Parlament i jo al Consell; tenim la fortalesa que ens dóna la renovació, totes les persones independents que se saben responsables del moment difícil que vivim i han fet una passa endavant i s’han implicat en el projecte.

Som molts, som forts, som MÉS. A partir de 3 diputats, en Nel Martí liderarà grup parlamentari propi menorquí; a partir de 3 consellers, Més per Menorca liderarà el govern del Consell. I fixau-vos que he dit “a partir de 3…”. Aquest és l’objectiu. Perquè volem recuperar el futur i ho aconseguirem, amb l’ajut de tots. Ànims, que la victòria, més que mai, és nostra!”

Següent »