Maite Salord

Escriptora

Ja tenim Llei de camins a Menorca

 

 

Fa uns dies, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei de camins impulsada pel Consell Insular de Mallorca i a la qual, durant la seva tramitació, s’hi va afegir el Consell Insular de Menorca. Es tracta, sens dubte, d’una excel·lent notícia que culmina mesos i mesos de feina. Aquesta és la cronologia dels fets.

L’abril de 2017, el Consell Insular de Mallorca va impulsar una iniciativa legislativa referent als camins rurals, Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca que volrealçar el valor de l’extensa xarxa de camins públics de Mallorca, regulant les diferents realitats que els afecten i establint els mitjans adequats per defensar-los i garantir-ne la protecció”, iniciativa similar a la que, en el seu moment, va dur a terme el Consell Insular de Menorca amb la Llei del Camí de Cavalls.

El Consell Insular de Menorca va valorar de forma positiva aquesta iniciativa perquè va completament en la línia de la política sobre camins que s’està impulsant a Menorca durant aquesta legislatura. Així, en la sessió plenària del Consell Insular de Menorca de dia 18 de juny de 2017 es va aprovar, amb els vots favorables de PSIB, Més per Menorca i Podem, i l’abstenció del PP, la següent proposta d’acord:

PRIMER. El Consell Insular de Menorca valora de forma positiva la proposta de Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, impulsada pel Consell Insular de Mallorca i considera és important que es generalitzi la llei a tot Balears.

SEGON. El Consell Insular de Menorca emplaça els grups parlamentaris a tenir en compte l’acordat en el punt 1 perquè la llei tengui abast balear.

TERCER. El Consell Insular de Menorca redactarà unes al·legacions a la Llei perquè puguin ser tramitades durant el procediment parlamentari. És per això que emplaçam els grups parlamentaris a defensar, si així ho creuen convenient, les al·legacions que ha preparat l’equip de govern del Consell Insular de Menorca.

A partir d’aquí, aquesta llei de camins es debat i s’estudia en el marc de la “Comissió de camins”, creada pel Consell Insular de Menorca el setembre de 2015, i que es reuneix periòdicament per, d’una banda, treballar en l’elaboració del Catàleg de camins de Menorca, i, també, en els casos de camins tancats, amb l’objectiu de garantir-ne el lliure pas, com és el cas del Camí d’en Kane en el tram de Binimoti a Ferreries o el camí de Binigaus des Migjorn. Cal recordar que aquesta Comissió compta amb representació de tots els ajuntaments i de les entitats “Coordinadora de camins de Menorca” i “Amics des Camí d’en Kane”.

Durant el procés de debat i estudi de la llei, es preparen una sèrie d’al·legacions, entre les quals hi ha les proposades per la Coordinadora de camins que han passat el filtre jurídic, al·legacions que, segons el tràmit parlamentari corresponent, només poden ser defensades pels grups polítics, amb la certesa, ben lògica, que així ho farien els partits que integren l’equip de govern del Consell Insular de Menorca i que, en sessió plenària, van expressar, amb el seu vot, que així ho farien.

Finalment, els grups parlamentaris de PSIB, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca van acordar que la proposta final no seria aprovar una llei extensiva a totes les illes sinó només a les dues que volien impulsar-la, Mallorca i Menorca, tal i com s’ha aprovat finalment.

No podem amagar que el camí -mai més ben dit- per arribar fins on som avui no ha estat fàcil i que, fins i tot, en algun moment, el vam veure ben barrat. I, tanmateix, tot va bé si acaba bé, diuen. I ha acabat molt bé. Així que els menorquins estam d’enhorabona.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari