Maite Salord

Escriptora

 

A la sessió plenària del Consell Insular de Menorca del mes de juliol es va aprovar una proposta d’acord de mesures contra la LGTBfòbia i per combatre la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Els punts d’acord són: seguir portant a terme polítiques d’igualtat per al col·lectiu; programes per integrar-lo i visibilitzar-lo o per eradicar l’assetjament escolar i laboral.

En segon lloc, també es va aprovar una proposta de l’equip de govern d’instruccions per a una contractació socialment responsable i mediambientalment sostenible al Consell Insular de Menorca. La inclusió d’aquestes clàusules es realitzarà sense detriment dels principis de publicitat, lliure concurrència, transparència i igualtat de tracte.

Finalment, del ple de juliol voldria destacar l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de funcionament de la Comissió assessora en matèria d’accessibilitat per tal d’impulsar-la. El compromís de l’equip de govern és amb les persones i, en aquest context, l’accessibilitat –fer possible que l’entorn apte per al màxim nombre de persones en condicions de confort, seguretat i igualtat- és una prioritat. Un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida. A la vegada, és un element fonamental per aconseguir una societat basada en la igualtat de drets i d’oportunitats.

Pel que fa a la sessió plenària del mes de setembre, entre d’altres,  l’equip de govern va dur a aprovació una proposta per instar el govern de l’Estat a facilitar el procés per tal que, a través de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) es puguin obtenir dades estadístiques per Illes, cosa que actualment no és possible i que representa un clar desavantatge per a Menorca.

D’altra banda, el PP va presentar una moció sobre els aparcaments de les platges, demanant una solució immediata a un problema que és complex. Així, se’ls va haver de recordar una obvietat: que les platges tenen la capacitat que tenen i que els aparcaments estan dimensionats a aquesta capacitat. La solució no passa per obrir aparcaments il·legals (com van fer ells) o per redactar un Pla d’estacionaments (com van fer ells) que els mateixos tècnics del Consell van tombar perquè tenia moltíssimes deficiències. L’actual equip de govern està treballant en una sèrie de mesures per descongestionar els accessos a les platges, com són augmentar la informació, reforçar la vigilància i el control o impedir els estacionaments a les vores dels camins. A més llarg termini, es modificaran els plans especials per facilitar el transport públic, controlant, també, el nombre d’usuaris que arriben a les platges per la mar.

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari