Maite Salord

Escriptora

Arxiu de gener 2018

Crònica d’un Ple. Pressupost 2018

El mes de desembre, com és habitual, el Consell de Menorca va celebrar dos plens, el primer, el de pressupost. Aquí teniu les grans línies de les conselleries que gestiona Més per Menorca.

CULTURA I EDUCACIÓ

Entre 2016 i 2018, el pressupost del Departament de Cultura ha recuperat pràcticament tots els recursos que havia perdut durant la legislatura anterior, fet que posa de manifest la prioritat política de la cultura i el patrimoni per a l’equip de govern actual.

En el programa d’Educació, el Consell aposta per intensificar la col·laboració amb els vuit ajuntaments de l’illa en dos àmbits: educació infantil i educació musical.

D’una banda, la prioritat continua essent la millora del suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, amb l’increment de l’aportació per al sosteniment de la xarxa d’escoles infantils, l’augment de la dotació dels convenis amb els ajuntaments per becar l’escolarització d’infants de famílies amb baixos nivells de renda i la posada en marxa, dins el 2018, d’un nou programa d’atenció a famílies en risc d’exclusió i amb infants petits, a través d’una iniciativa transversal dels departaments de Cultura i Educació i de Benestar Social del Consell, amb la participació d’altres agents públics i socials.

D’altra banda, i pel que fa a l’educació musical, el Consell incrementa un 40 % la partida destinada al conveni amb els ajuntaments per al sosteniment de les escoles municipals de música, amb una aposta orientada a la millora de les condicions contractuals del professorat d’aquests centres, autèntics puntals de l’educació musical a Menorca.

En matèria de patrimoni, el Consell Insular té previst invertir 355.000 € en la promoció de la candidatura i els treballs preparatoris del nou expedient de la Menorca Talaiòtica, una part dels quals seran aportats per la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes Balears gràcies a un acord específic. L’objectiu és optar a la inscripció a la llista de patrimoni mundial amb garantia d’èxit durant els propers anys.

La importància, en aquest context, d’ampliar els coneixements sobre la Menorca Talaiòtica es reflecteix també en la quantitat destinada als ajuts a la investigació i conservació, que suma 190.000 €. Aquesta partida s’incrementa, per tant, un 40 % respecte al 2017.

El V Pla de gestió del patrimoni històric de Menorca compta amb una partida específica per a inversions programades de 120.000 €, que s’incrementa un 20 % respecte a l’any passat. Per altra banda, està previst emprendre grans actuacions sobre cinc béns patrimonials: el castell de Santa Àgueda, la torre de Rambla, la torre de Sanitja, Montefí i Torre d’en Galmés.

El cost d’aquestes actuacions és d’1.175.888 €, un 15 % del qual serà assumit pel Consell Insular, un 39 % a través d’una convocatòria del Ministeri de Foment i un 46 % a través de l’impost turístic. Aquest esforç referma l’aposta estratègica per fer de Menorca un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni arqueològic.

En l’àmbit de la creació cultural, destaca la consolidació de línies de suport a les distintes disciplines de la creació artística: posada en marxa del Pla de foment de les arts escèniques, continuació de les accions del Pla de suport als autors literaris de Menorca i, en l’àmbit musical, l’aposta per convertir l’OCIM en l’orquestra professional de referència a Menorca.

Es posaran en marxa, per altra banda, les convocatòries d’ajuts a les arts visuals i a la producció audiovisual. L’objectiu d’aquestes iniciatives és doble: d’una banda, aconseguir una major incidència de la creació cultural en la societat menorquina; de l’altra, enfortir les estructures professionals i el mercat cultural, ja que la cultura fa una aportació gens menyspreable a l’economia de l’illa. Per assolir aquests objectius, el pressupost del programa de promoció i creació cultural s’incrementa en un 28 % respecte al de l’any anterior.

PROMOCIÓ TURÍSTICA I COOPERACIÓ LOCAL

El 2018 serà l’any del traspàs de les competències de la promoció turística al Consell Insular de Menorca, una reivindicació històrica que ens ha de permetre continuar consolidant i millorant el posicionament de l’illa com a destinació única i amb identitat pròpia. Tot i que el pressupost no reflecteix la dotació del traspàs, perquè no es farà efectiu en començar l’any, sí que inclou la quantitat extra aconseguida a través de la Llei de finançament dels consells (250.000€) i que ens vam comprometre a dedicar a promoció turística.

Cal destacar la recuperació del conveni de les coves de Cala Blanca entre l’Agència de Turisme Balear (ATB) i el Consell Insular de Menorca, amb una dotació de 500.000€, 4000.000€ a càrrec del Govern i 100.000€ del Consell Insular de Menorca, conveni que permetrà donar continuïtat a la feina feta aquests dos darrers anys i impulsar-ne l’obertura. Així mateix, el pressupost d’enguany reflecteix la voluntat de donar continuïtat a les millores fetes a Llatzeret i, per tant, al compromís de l’equip de govern per rehabilitar i impulsar aquest espai emblemàtic de l’illa, d’extraordinari valor històric i patrimonial, tant per als menorquins com per als nostres visitants.

Pel que fa a l’àmbit de Cooperació Local, el Consell de Menorca continua exercint la seva tasca de suport als consistoris de l’illa a través del Pla insular de cooperació. La institució insular fomenta la col·laboració interadministrativa mitjançant l’assistència a les corporacions locals mantenint en tot moment l’equilibri territorial. L’any 2018, el Pla Insular de Cooperació Local estarà dotat amb 1.500.000 euros. Com aspecte particular d’aquest Departament, destaquem també la inversió a la Casa de Menorca de Barcelona, de 80.000 euros per a la rehabilitació de l’edifici.

El Servei Insular de Neteja de Platges i el Servei Insular d’Acollida d’Animals han passat enguany a dependre del Departament de Cooperació Local. Es preveu continuar oferint acolliment i alberg als animals abandonats i vagabunds; garantir les condicions higièniques i sanitàries dels centres i dels animals acollits, i donar-los atenció veterinària professional. La institució insular millorarà la infraestructura d’un servei molt sensible i que es duu a terme de manera mancomunada amb els ajuntaments. S’obren tres línies de convocatòries dirigides a les societats protectores d’animals i entitats en general que treballen pel benestar dels animals abandonats i vagabunds. La inversió del Consell en aquest àmbit serà de 191.815,25 euros Pel que fa al servei insular de neteja de platges, el Consell hi destinarà un total de 788.921,18 euros.

 MOBILITAT

En relació amb les actuacions a la xarxa viària, seguirem amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1, que comptarà amb un import de 7.000.000€, i continuarem amb el pla de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat de la xarxa viària, amb una inversió de 100.000€.

D’altra banda, mantenim el suport als ajuntaments per millorar la xarxa local i municipal per satisfer millor les demandes dels municipis, amb 300.000€ d’inversió.

Durem a terme les actuacions de millora i de recuperació del Camí de Cavalls i la revisió del seu pla especial, amb 215.000€ per a inversions.

El reforç de la conservació i manteniment de carreteres i camins tindrà un increment del 30% respecte a anys anteriors, amb una partida de 1.315.000€.

Pel que fa a transports, licitarem les noves concessions de transport regular de viatgers per carretera. Disposarem d’una partida per continuar les millores de les parades, seguirem amb les millores en l’estació d’autobusos de Maó i treballarem per dotar Ciutadella d’una estació d’autobusos. Conjuntament amb el Consorci de Transports de Mallorca anirem implantant millores tecnològiques per als usuaris i operadors del servei de transport regular. Coordinarem i assessorarem els ajuntaments per a la implantació dels taxis de set places i per homogeneïtzar tarifes a escala insular.

En relació amb el servei d’Inspecció Tècnica de Vehicles licitarem i adjudicarem el nou contracte de gestió de les estacions d’ITV de Menorca per als propers anys.

D’altra banda, continuarem reivindicant la implantació de la tarifa plana universal de 30 euros per al transport aeri entre illes i la revisió de l’OSP de la connexió Menorca-Madrid perquè s’adeqüi a les necessitats de la societat menorquina.