Maite Salord

Escriptora

Fa tres hores que he arribat a casa, després d’un ple que n’ha durat sis!, però no me’n puc estar de compartir amb tots vosaltres una bona notícia sobre el dragatge del port de Maó. La primera, va ser saber que la Fiscalia havia paralitzat el procés de dragatge per investigar les condicions amb què es volia dur a terme. Avui, a la fi, després de quatre intents i d’una campanya exemplar de GOB, OCEANA i moviments de ciutadans,  i dels posicionaments dels ajuntaments de Sant Lluís i Es Castell, el Consell de Menorca, per unanimitat, ha aprovat “instar l’administració competent del Govern Central a clarificar si el projecte de dragatge del port de Maó s’adequa al que marca el Conveni de Londres”, i, en cas de no ser així, els instam a “fer-lo complir”. Una passa important, sens dubte, en tot aquest procés.

Com ja he dit, la d’avui, ha estat la quarta intervenció d’enguany, en el ple del Consell de Menorca, referida al dragatge del port de Maó. Totes s’han fet amb una única intenció: aconseguir que el Consell de Menorca es posicioni, clarament, a favor d’un dragatge amb el màxim de garanties possibles, cosa que, fins avui, no havia estat possible:

•    Gener 2013. Vam fer la següent pregunta: “Menorca és Reserva de Biosfera per la Unesco i ha de donar exemple de sostenibilitat entre activitats humanes i el medi ambient. Per això, no ens oposam al dragatge del port de Maó, però sí que demanam que se cerqui una alternativa perquè aquests materials tan contaminats es gestionin d’una manera adequada i no es tirin a la mar. És per això que volem fer la següent pregunta: a la vista dels errors i arguments abans esmentats, pensa l’equip de govern del Consell Insular de Menorca prendre totes les mesures possibles per tal d’impedir el vessament al mar de contaminants que agreujarien encara més la dramàtica contaminació actual de mercuri?”.

La resposta del conseller Villalonga va ser que “el responsable d’Autoritat Portuària va explicar que el dragatge es farà de forma totalment controlada, i que s’han fet estudis perquè el vessament del material de dragatge a la mar es faci d’una manera segura i no es pugui escampar.”

•   Febrer 2013: Vam presentar una proposta d’acord, que el PP va votar en contra, instant a paralitzar el dragatge fins que no s’asseguràs que es duia a terme de forma segura.

La resposta del conseller, segons consta en acta, va ser: “En relació a la solució que dóna l’oposició de tirar en terra el fang contaminant, el senyor Villalonga afirma que a hores d’ara això és impossible, perquè no hi ha cap lloc a l’illa ni al món on es pugui tractar, ni tan sols en la planta de residus que va fer l’equip de govern anterior. (…) El conseller diu que pensa que, de totes les solucions, la d’Autoritat Portuària és la menys dolenta, i atès que tenen totes les autoritzacions pertinents, el Consell Insular no s’hi pot oposar. Ara bé, el que sí que es pot fer és demanar que aportin les autoritzacions per tal de  comprovar-les, i en el cas que no les tinguessin i passés alguna cosa llavors podrien demanar les responsabilitats que pertoquin.”

•    Abril 2013. Vam presentar una altra proposta d’acord, que el PP també va votar en contra, d’instar el Ministeri a actuar de forma semblant a Flix, considerant l’obra d’interès general o equivalent perquè pogués ser objecte d’un finançament especial per al tractament descontaminant a terra dels fangs resultat del dragatge.

En aquest cas, el conseller va tornar a dir que la solució proposada per APB era “la manco dolenta”.

•    Maig 2013. Avui, finalment, hem presentat la tercera proposta d’acord, aprovada per unanimitat, instant l’administració a complir el Conveni de Londres, signat l’any 2006. En l’esmentat conveni s’estableix que abans d’optar per l’abocament a la mar dels fangs extrets del dragatge del port de Maó s’han d’haver estudiat i demostrar inviables la resta d’opcions menys contaminants. Les opcions possibles prèvies a l’abocament són, segons el Conveni de Londres, la reutilització, el reciclatge, la destrucció i el tractament per reduir o retirar els components perillosos, i cap d’elles han estat informades i valorades per l’administració promotora, Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Així, mai no ens hem oposat al dragatge del port de Maó, tot i que, des de fa mesos, com a molts de menorquins i menorquines, ens preocupa com es pensa dur a terme. D’aquí les diferents propostes que hem presentat en el ple del Consell. La resposta del PP, fins ara, havia estat decebedora i havia evidenciat una manca clara de voluntat política per resoldre el problema.

Avui, hem aconseguit sumar els vots de PP, PSOE i PSM Més per Menorca per aconseguir que, finalment, el govern de Menorca es manifesti  a favor d’un dragatge fet amb totes les garanties.  Lògicament, el procés continua i haurem de seguir de prop la resposta que ens doni el Govern Central. Tanmateix, és una passa important. Gràcies a tots.

2 comentaris a “Crònica d’un ple (XXII): Bona notícia sobre el dragatge del port de Maó!”

 1. Mª Antonia Moreno Lucas Escrit el 20 maig 2013 a les 20:26

  Enhorabuena a todos los que estáis defendiendo y luchando que se actúe
  correctamente, para conseguir que el Dragado del Puerto se lleve a cabo
  cumpliendo el Convenio de Londres. Adelante y sin desfallecer, todos juntos
  lo conseguiremos !

 2. Maite Salord Escrit el 21 maig 2013 a les 18:15

  Moltes gràcies, Mª Antonia. Ciutadans, entitats ecologistes i representants polítics, cadascun des del seu àmbit, continuarem fent feina per aconseguir un dragatge amb todos les garanties. No, no podran!

Adreça per fer retroenllaços | RSS dels comentaris

Escriu un comentari