Maite Salord

Escriptora

Arxiu de la categoria 'Activitat política'

Primàries

 

Ha començat la segona fase de les primàries de Més per Menorca en què els adherits poden presentar la seva candidatura per ocupar un lloc  a les llistes del Parlament de les Illes Balears i  del Consell Insular de Menorca, encapçalades, respectivament, per Josep Castells i jo mateixa.

Es tracta, sens dubte, d’un exercici de participació, transparència, compromís i responsabilitat. I, sobretot, de convenciment: tenim el projecte de futur per Menorca perquè som els  únics que pensam l’illa com un subjecte polític que ha de créixer sense traves per defensar els drets dels menorquins. Som l’únic projecte que es decideix a Menorca i que ret comptes directament davant dels menorquins. Tenim clar cap a on volem anar i tenim la capacitat i el compromís de fer-ho possible.

A més, som gent preparada que representam i defensam Menorca amb una dedicació i un convenciment sense fissures, tal com hem demostrat liderant les reivindicacions de l’illa des del Consell i aconseguint grans fites al Parlament gràcies al grup parlamentari propi menorquí. Tenim un capital humà format, amb experiència, responsable i amb capacitat de gestió.  Un capital del qual voldria destacar un nombrós grup de joves -la Força Jove– implicats, reivindicatius i compromesos amb  l’illa.

I, per si tot açò no fos suficient, som gent de confiança que només actua pensant en l’interès general. Som aquí, ben a prop, escoltam i donam la cara davant dels ciutadans de Menorca. La gent pot saber de primera mà qui som i què feim, i participar directament de la presa de decisions del partit.

Moltes gràcies a les persones que aquests dies fareu una passa endavant perquè  la veu de Menorca ressoni amb més força que mai. Junts som Més per Menorca!

 

Aquestes darreres setmanes, hem viscut un espectacle lamentable en el món turístic balear: PODEM i el PP van retallar la meitat del pressupost de l’Agència de Turisme i Estratègia de les Illes Balears (AETIB), i van deixar l’ens en una situació molt complicada perquè, entre d’altres, amenaçava la feina dels seus treballadors i el muntatge de les tres grans fires de Madrid, Berlín i Londres (FITUR, ITB i WTM).

Convé recordar que, després de moltes negociacions, durant el traspàs de la competència de la promoció turística als consells insulars, es va acordar que els cost d’aquestes tres fires aniria a compte de l’AETIB, cosa que fa que Menorca estalviï al voltant de 200.000€ en promoció. Ja sabem què pensa PODEM del turisme i, per tant, es pot entendre que presentés l’esmena en qüestió. Ara bé, el que en cap cas és comprensible és que el PP li donés suport.

Arribats a aquest punt, no podem oblidar que la portaveu del PP Menorca, la senyora Salomé Cabrera, és també l’encarregada de coordinar la Comissió de Turisme del PP a nivell balear i que, per tant, és responsable de la decisió del grup popular al Parlament de votar l’esmena de PODEM. Decisió que va ser votada per la senyora Sugranyes, presidenta del PP a la nostra illa, i per la resta de diputats menorquins del seu partit. Una operació pensada per desgastar els governs progressistes, encara que fos a costa de debilitar la promoció turística de les illes. Ells mateixos es van aplaudir la pròpia irresponsabilitat. No cal fer més comentaris.

A partir d’aquí, el discurs del PP ha anat en una única direcció: hem de tenir un estand propi a aquestes tres grans fires. En un món d’eslògans i d’idees reduccionistes, equiparar tenir estand propi a les tres grans fires amb una millor i més efectiva promoció, és fals. A cada fira, a cada acció s’estudia quina és la millor estratègia i Menorca cerca sempre de ser més efectiva, de treure el màxim rendiment a l’assignació econòmica amb què comptam, sense renunciar a la comunicació diferenciada. Seria un disbarat no pensar que, en funció de a quines fires generalistes s’assisteixi, el paraigua Illes Balears ens ajuda a sumar. I açò és així perquè, a diferència de quan governa el PP, l’AETIB té en compte l’opinió de totes les illes a l’hora de prendre decisions, la qual cosa ens permet fer una promoció diferenciada, efectiva i més poc costosa.

Perquè, indubtablement, preferim invertir els doblers a millorar la connectivitat aèria (contracte de comàrqueting per assegurar la ruta Menorca-Londres durant l’hivern, amb dues freqüències setmanals, per exemple) o en la promoció especialitzada (assistència a fires temàtiques d’esport, natura, patrimoni; suport a esdeveniments desestacionalitzadors, etc) que fer-ho en un estand propi: algú creu, realment, que tenir l’estand de Mallorca o Eivissa a uns metres de distància és fer promoció diferenciada de Menorca? És una pura qüestió d’aparences o de contingut?

El PP de la senyora Cabrera i la senyora Sugranyes, mentre s’omple la boca de la importància del turisme, aixeca la mà per retallar el seu pressupost. I no tot s’hi val, en política: és d’una irresponsabilitat majúscula posar en risc els sous de tants treballadors del sector només amb l’objectiu de desgastar l’adversari.

Com passava a l’obra de teatre esmentada al títol d’aquest escrit, el que perseguia el PP es podria resumir en una frase: l’operació (atacar qui governa) ha anat bé però… Per sort, malgrat el PP, la promoció turística de Menorca és més viva que mai perquè ja s’ha revertit la situació i tenim el pressupost necessari per poder continuar treballant per assolir els nostres grans objectius: diversificar productes i mercats, allargar la temporada, augmentar en qualitat i millorar la connectivitat.

Ja tenim Llei de camins a Menorca

 

 

Fa uns dies, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei de camins impulsada pel Consell Insular de Mallorca i a la qual, durant la seva tramitació, s’hi va afegir el Consell Insular de Menorca. Es tracta, sens dubte, d’una excel·lent notícia que culmina mesos i mesos de feina. Aquesta és la cronologia dels fets.

L’abril de 2017, el Consell Insular de Mallorca va impulsar una iniciativa legislativa referent als camins rurals, Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca que volrealçar el valor de l’extensa xarxa de camins públics de Mallorca, regulant les diferents realitats que els afecten i establint els mitjans adequats per defensar-los i garantir-ne la protecció”, iniciativa similar a la que, en el seu moment, va dur a terme el Consell Insular de Menorca amb la Llei del Camí de Cavalls.

El Consell Insular de Menorca va valorar de forma positiva aquesta iniciativa perquè va completament en la línia de la política sobre camins que s’està impulsant a Menorca durant aquesta legislatura. Així, en la sessió plenària del Consell Insular de Menorca de dia 18 de juny de 2017 es va aprovar, amb els vots favorables de PSIB, Més per Menorca i Podem, i l’abstenció del PP, la següent proposta d’acord:

PRIMER. El Consell Insular de Menorca valora de forma positiva la proposta de Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, impulsada pel Consell Insular de Mallorca i considera és important que es generalitzi la llei a tot Balears.

SEGON. El Consell Insular de Menorca emplaça els grups parlamentaris a tenir en compte l’acordat en el punt 1 perquè la llei tengui abast balear.

TERCER. El Consell Insular de Menorca redactarà unes al·legacions a la Llei perquè puguin ser tramitades durant el procediment parlamentari. És per això que emplaçam els grups parlamentaris a defensar, si així ho creuen convenient, les al·legacions que ha preparat l’equip de govern del Consell Insular de Menorca.

A partir d’aquí, aquesta llei de camins es debat i s’estudia en el marc de la “Comissió de camins”, creada pel Consell Insular de Menorca el setembre de 2015, i que es reuneix periòdicament per, d’una banda, treballar en l’elaboració del Catàleg de camins de Menorca, i, també, en els casos de camins tancats, amb l’objectiu de garantir-ne el lliure pas, com és el cas del Camí d’en Kane en el tram de Binimoti a Ferreries o el camí de Binigaus des Migjorn. Cal recordar que aquesta Comissió compta amb representació de tots els ajuntaments i de les entitats “Coordinadora de camins de Menorca” i “Amics des Camí d’en Kane”.

Durant el procés de debat i estudi de la llei, es preparen una sèrie d’al·legacions, entre les quals hi ha les proposades per la Coordinadora de camins que han passat el filtre jurídic, al·legacions que, segons el tràmit parlamentari corresponent, només poden ser defensades pels grups polítics, amb la certesa, ben lògica, que així ho farien els partits que integren l’equip de govern del Consell Insular de Menorca i que, en sessió plenària, van expressar, amb el seu vot, que així ho farien.

Finalment, els grups parlamentaris de PSIB, Podem, Més per Mallorca i Més per Menorca van acordar que la proposta final no seria aprovar una llei extensiva a totes les illes sinó només a les dues que volien impulsar-la, Mallorca i Menorca, tal i com s’ha aprovat finalment.

No podem amagar que el camí -mai més ben dit- per arribar fins on som avui no ha estat fàcil i que, fins i tot, en algun moment, el vam veure ben barrat. I, tanmateix, tot va bé si acaba bé, diuen. I ha acabat molt bé. Així que els menorquins estam d’enhorabona.

« Anterior - Següent »